NOSTALGIJA

VEDRI DUH

 

Mahatma Gandhi spremao se na put i dok se penjao u vlak, ispadne mu jedna cipela i padne pored tračnica.

Budući da se vlak počeo kretati, Gandhi je nije mogao dohvatiti. Mirno tada skine i svoju drugu cipelu i pažljivo je baci pored tračnica, te i ona padne pokraj one prve.

Jedan suputnik promatrajući sve to priupita Gandhija zbog čega je to uradio. Gandhi se samo osmjehne i odgovori mu:

- Siromah koji bude našao jednu izgubljenu cipelu pored pruge neće imati nikakve koristi od nje. Sada će naći par koji će mu možda koristiti.