NOSTALGIJA

VEDRI DUH

Babin fotoalbum:

1931. godina - Rođenje (1 fotografija)

1945. godina - Završava osnovnu školu (1 fotografija)

1955. godina - Završava fakultet (1 fotografija)

1962. godina - Svadba (1 fotografija)

Unukin fotoalbum na Facebooku:

19:38 subota. - Izlazak na kavu (34 fotografija)

19:43 subota. - Pečenje palačinki (14 fotografija)

19:59 subota. - Pijenje kave (49 fotografija)

20:01 subota. - Odlazak do toaleta (1250 fotografija)

20:09 subota. - Izlazak iz toaleta i susret s prijateljicom (49 GB fotografija)