PROPISI

VEDRI DUH

10 ZAPOVIJEDI TRENERSKIH

10 ZAPOVIJEDI TRENERSKIH

1. Trener je u pravu. 2. Trener je uvijek u pravu. 3. Trener je trener, čak i u kupaćim gaćicama. ... 

10 STUDENTSKIH ZAPOVIJEDI

10 STUDENTSKIH ZAPOVIJEDI

U razdoblju od tri, pet ili više godina kada nastojite steći kvalitetnu fakultetsku naobrazbu bit će vam potrebno dosta truda, ... 

Molitva: O, MATEMATIKO!

Molitva: O, MATEMATIKO!

Budući da je većini učenika matematika najgori i najteži od svih predmeta u školi, možda im ove molitve pomognu da ... 

10 MATEMATIČKIH ZAPOVIJEDI

10 MATEMATIČKIH ZAPOVIJEDI

Bog je rekao svoje. Sad je red na matematičare (i one u epsilon okolini njih ): 1. Ja sam adicijska ... 

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA ZVANJA VKV PIJANICE

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA ZVANJA VKV PIJANICE

Temeljem članka 83. stavak 3. Zakona o prometu alkoholnih pića u svezi s Europskom konvencijom o zaštiti i promicanju prava ... 

ZAKONI FIZIKE IZ CRTANIH FILMOVA

ZAKONI FIZIKE IZ CRTANIH FILMOVA

Na kojim se zakonima fizike temelje gibanja u crtanim filmovima?   I. zakon Bilo koje tijelo koje lebdi u prostoru ... 

7 ĐAČKIH ZAKONA

7 ĐAČKIH ZAKONA

1. Šlihtanje Dobar učenik mora znati kada je pravi trenutak da upotrijebi ovu vještinu jer samo tako spasit će se ...