NOSTALGIJA

VEDRI DUH

1. Ne očekuj da tvoje dijete bude kao ti, ili onakvo kakvo bi ti želio da bude. Pomozi mu, da postane svoj čovjek, a ne tvoja kopija.

2. Ne traži od djeteta da ti plati za sve što si za njega učinio. Dao si mu život; kako ti se može zahvaliti? On će dati život drugome, drugi trećem… to je zakon nepovratne zahvalnosti.

3. Ne sveti se djetetu za uvrede koje su te snašle, da u starosti ne bi jeo gorak kruh. Jer što si posijao to će i niknuti.

4. Ne potcjenjuj njegove probleme. Svakome je dat život u skladu sa snagom koju ima, i budi siguran da njemu nije lakše nego tebi, a može biti da mu je i teže, jer nema iskustva.

5. Ne ponižavaj ga!

6. Ne zaboravi da su najvažniji čovjekovi susreti u životu - susreti s djecom. Obraćaj više pažnje na njih - mi nikada ne možemo znati koga srećemo u svom djetetu.

7. Ne muči sebe ako ne možeš nešto učiniti za svoje dijete. Sjeti se, djetetu je uvijek nedovoljno ako nije učinjeno sve.

8. Dijete nije tiranin koji vlada čitavim tvojim životom, i nije samo plod od krvi i mesa. Ono je ta dragocjena čaša koju ti je Život dao, da je čuvaš i razvijaš u njoj stvaralački plamen. U toj oslobođenoj, rasplamsaloj ljubavi majke i oca, raste, ne „naše“, ne „moje“ dijete, već duša koja nam je povjerena na čuvanje.

9. Nauči voljeti tuđe dijete. Nikada ne čini tuđem djetetu ono što ne želiš da čine tvom.

10. Voli svoje dijete uvijek - i kada je netalentirano, nesretno, odraslo. Razgovaraj s njim - raduj se, jer dijete je praznik, dokle god je s tobom.

 


Janusz Korczak (1878-1942) poljski pedijatar, pedagog, pisac.

Kada je Hitlerova vojska ušla u Poljsku i okupirala Varšavu, Korczak je ostao sa svojim štićenicima u Domu siročadi. 1940. godine Nijemci su ga uhitili. Nekoliko mjeseci je proveo u zatvoru, odakle su ga otkupili njegovi bivši štićenici. Kao svjetski poznati pisac, Korczak je imao mogućnosti napustiti Poljsku. Ali, vratio se u Dom siročadi, koji se tada nalazio na području Varšavskog geta.

Mnogi su pokušali nagovoriti Korczaka da napusti geto, znajući da mu je okupacijska vlast dozvolila da ulazi i izlazi iz njega slobodno. Korczak je to odbio. Petog kolovoza 1942. djecu iz Doma siročadi poslali su u koncentracijski logor Treblinku. Nekoliko dana kasnije Korczak je zajedno sa svojom djecom ušao u plinsku komoru.

Na mjestu smrti Korczaka u Treblinici nalazi se veliki kamen. Na kamenu je kratko napisano: "Janusz Korczak i djeca."