NOSTALGIJA

VEDRI DUH

Ako sam sebe osuđuješ i kritiziraš - i drugi će te osuđivati i kritizirati.

Ako sam sebi nanosiš bol - i drugi će ti nanositi bol.

Ako sam sebe lažeš - i drugi će te lagati.

Ako si neodgovoran prema samom sebi - i drugi će biti neodgovorni prema tebi.

Ako sam sebe kriviš i ismijavaš - i drugi će te kriviti i ismijavati.

Ako si emocionalno okrutan prema sebi - i drugi će biti emocionalno okrutni prema tebi.

Ako ti sam ne slijediš svoja osjećanja - nitko ih drugi neće slijediti; ni tvoja osjećanja, ni tebe.

Ako ti sam sebe voliš - i drugi će te voljeti.

Ako ti sam sebe poštuješ - i drugi će te poštovati.

Ako ti sam vjeruješ u sebe - i drugi će vjerovati u tebe.

Ako si ti sam pošten prema sebi - i drugi će biti pošteni prema tebi.

Ako ti sam uviđaš svoju vrijednost i cijeniš sebe prema tome - i drugi će te isto tako cijeniti!

Život je kao ogledalo: ako mu se namrštiš, namrštit će se i ono tebi, ali ako mu se nasmiješ, uzvratit će ti osmijehom.

William Makepeace Thackeray