VICEVI

VEDRI DUH

BIBLIJSKE ANEGDOTE

BIBLIJSKE ANEGDOTE

Stvaranje Adama I Bog stvori čovjeka i nadjene mu ime Adam. Pozove On Adama i kaže mu: "Imam dvije novosti ... 

PRED NEBESKIM VRATIMA

PRED NEBESKIM VRATIMA

PRED NEBESKIM VRATIMA Formula stvaranja Otišao Albert Einstein pred Boga na onaj svijet, te pita ga: - Bože, ja sam ... 

ISPOVIJEDI

ISPOVIJEDI

Grijeh laganja Pri kraju nedjeljne sv. Mise svećenik se obrati svojim župljanima slijedećim riječima: - Sljedeće nedjelje, glavna tema moje ... 

SVEĆENICI

SVEĆENICI

Kad život počinje... Katolički svećenik, pravoslavni pop i rabin raspravljaju kada nastaje život. - Život počinje - reče svećenik - ... 

ČASNE SESTRE

ČASNE SESTRE

Vjeronauk Časna uči klince vjeronauk i pokušava ih zainteresirati za Božju kreaciju. Časna: "Djeco, ja ću vam opisivati stvari, a ... 

U PUSTINJI

U PUSTINJI

Na putu u svoju novu župu časna sestra i svećenik prelaze Saharu na devi. Trećeg dana bez ikakvog upozorenja deva ...