LEKSIKONI

VEDRI DUH

1. Za naći ženu treba vrijeme i novac, dakle

Žena = Vrijeme x Novac

2. "Vrijeme je novac", dakle

Vrijeme = Novac

3. Dakle,

Žena = Novac x Novac

Žena = (Novac)2

4. "Novac je korijen svih problema"

Novac = √Problemi

5. Dakle,

Žena = (√Problemi)2

Žena = Problemi