LEKSIKONI

VEDRI DUH

UMJETNOST NAŠA MODERNA

UMJETNOST NAŠA MODERNA

Imenice umetnik i umetnost izvedene su iz glagola umetnuti se. S pravom, jer umetnost i nije ništa drugo do umetanje ... 

PJEVAČKI GLASOVI

PJEVAČKI GLASOVI

Za početak, da se podsjetimo - u svakom zboru postoje četiri glasa: sopran, alt, tenor i bas. Oni se ponekad ...