LEKSIKONI

VEDRI DUH

(Odlomak iz studije)

Čovjeku treba zadati da uhvati slona, a zatim ga po prikazanom ponašanju svrstati u jedno od sljedećih zanimanja:

Matematičar:
Ode u Afriku, odbaci sve što nije slon, a onda ulovi ono što je preostalo.

Iskusni matematičar:
Pokuša dokazati postojanje barem jednog slona prije no što pristupi navedenom postupku.

Profesor matematike:
Dokaže postojanje barem jednog slona, a onda pošalje postdiplomce da ga uhvate.

Programer:
Hvata slona po sljedećem algoritmu:
a) otići u Afriku
b) početi od Rta Dobre nade
c) ići sa kraja na kraj kontinenta (lijevo i desno), krećući se postepeno ka sjeveru
d) u svakom prolasku s kraja na kraj kontinenta:
- uhvatiti svaku životinju koju ugledate
- usporediti njene osobine sa osobinama nekog poznatog slona
- zaustaviti se kada se detektira podudaranje
- u protivnom nastaviti dalje.

Iskusni programer:
Prije nego što primijeni opisani algoritam, postavi jednog slona u Kairo, kako bi bio siguran da će se algoritam sigurno završiti.

C+ programer:
Izvršava opisani algoritam na rukama i koljenima.

Inženjer:
Ode u Afriku, hvata sve sive životinje slučajnim izborom i zadržava onu čija je masa u rasponu od 15% težine prosječnog slona.

Ekonomist:
Ne hvata slonove jer vjeruje da će se oni sami pohvatati samo ako im se dovoljno plati.

Statističar:
Uhvati prvu životinju koju vidi n puta i potom je nazove slonom.

Savjetnik:
Ne lovi slonove niti ih je ikada lovio, ali će rado objasniti onima koji love slonove kako se to radi.

Političar:
Također ne lovi slonove, ali će sve slonove koje netko drugi uhvati podjeliti sa svima koji su glasali za njega.

Sanitarni inspektor:
Ide u lov na slonove samo da bi kontrolirao kako ostali lovci pakiraju svoje stvari.

Trgovac:
Ne lovi slonove, ali prima narudžbe za njih sa zagarantiranim rokom isporuke dva dana prije no što je sezona lova uopće počela.

Trgovac softverom:
Uhvati bilo što, isporuči ga i fakturira slona.

Trgovac hardverom:
Uhvati zeca, ofarba ga u sivo i prodaje ga kao "desktop slona".