LEKSIKONI

VEDRI DUH

Profesorica španjolskog je objašnjavala svojim studentima, da španjolski također razlikuje rod za zajedničke imenice, te da sve postoji kao ženski i muški rod. Na primjer, kuća je ženskog roda: 'la casa,' a 'olovka,' je zato muškog roda: 'el lapiz.'

Studenti su pitali, 'Kog je roda 'kompjuter'?'

Umjesto da im odgovori, profesorica ih je podijelila u dvije grupe, mušku i žensku i zatražila od njih da se opredijele da li "kompjuter" pripada ženskom ili muškom rodu. Svaka je grupa dobila zadatak da sa četiri razloga obrazloži svoje opredjeljenje.

Muškarci su odlučili da 'kompjuter' mora definitivno biti ženskog roda ('la computadora'), jer:
1 Niko osim njihovog tvorca ne razumije njihovu unutrašnju logiku;
2. Originalni jezik koji koristi za komunikaciju sa drugim kompjuterima je potpuno nekompatibilan za sve ostale;
3. Najmanje greškice pohranjuju se daleko u memoriju za eventualno kasnije prisjećanje;
4. Onoga momenta kada se vežeš za jednog, nađeš se u situaciji da trošiš pola svojih prihoda za njihove potrebe i dodatke.

Ženska grupa je zato zaključila da kompjuter mora biti muškog roda ('el computador'), jer
1. Da bi bilo ikakve koristi od njega moraš ga startati;
2. Raspolažu sa ogromnim brojem podataka ali ne mogu samostalno razmišljati;
3. Osmišljeni su da rješavaju probleme, ali polovinu vrijemena oni sami predstavljaju problem;
4. Čim se vežeš za jednog, otkriješ da bi dobila nov, napredniji model da si samo malo duže pričekala.

Ženska ekipa je pobijedila.