LEKSIKONI

VEDRI DUH

Seks ima 6 faza:


Asmatičku: Ah, Ah!

Geografsku: Tu, Tu!

Matematičku: Više, Više!

Religioznu: Oh, Bože!

Samoubilačku: Umirem!

Ubilačku: Ako staneš, ubit ću te!