LEKSIKONI

VEDRI DUH

Statististička istraživanja među populacijom o njihovim seksualnim aktivnostima kazuje:

10% žena je vodilo ljubav tijekom prvog sata nakon prvog susreta

20% muškaraca je vodilo ljubav na neuobičajenim mjestima

36% žena vole nudizam

46% žena probalo je analni seks

70% žena voli seks ujutro

80% muškaraca nisu nikad imali homoseksualni odnos

90% žena voljelo bi voditi ljubav u šumi

99% žena nisu nikad vodile ljubav u uredu


ZAKLJUČAK:

Statistički je vjerojatnije da će muškarac naguziti neku nepoznatu ženu u šumi ujutro, nego da će neku povaliti u uredu na kraju dana.

Pouka:

Ne ostajte do kasno u uredu, beskorisno je!