LEKSIKONI

VEDRI DUH

Želite li izračunati koliko godina imate uz pomoć cipela koje nosite ? Računajte:

1. Uzmite broj cipela koji nosite...

2. Taj broj pomnožite sa 5...

3. Dobijeni broj pomnožite sa 20...

4. Na to dodajte godinu u kojoj računate (npr. 2018)...

5. Od toga oduzmite godinu svog rođenja i dobićete četvorocifreni broj...

Prve dvije cifre su broj vaših cipela, a druge dvije su koliko godina imate...!

Da li vam je uspjelo?