VICEVI

VEDRI DUH

Sreli se katolički i pravoslavni pop te hodža pa raspravljaju o tome kako dijele milodar prikupljen za potrebe crkve.

Katolički pop reče:
"Prikupljeni milodar mi donese zvonar na stol. Ja na stolu napravim crtu, novce bacim u zrak, pa što padne s lijeve strane crte meni, a što padne s desne strane crte - Bogu."

Pravoslavni pop na to kaže:
"I ja imam sličan sistem, samo što ja napravim krug na stolu. Bacim pare u zrak, pa šta padne unutar kruga moje, a šta padne van kruga - božje."

A hodža im na to veli:
"Vidite kolege, i ja imam sličan sistem, i ja bacim pare u zrak, pa što Alah uhvati sve je njegovo!"