VICEVI

VEDRI DUH

Primijetio seljak da, čim se on nađe u nekom poslu, pop dolazi u njegovu kuću. Razmišlja on što da radi, pa se dosjeti da mu krišom dnevno krade po jednu kokošku iz dvorišta. Poslije nekog vremena primijeti pop da mu je ostalo samo par kokošaka u dvorištu pa posumnja na seljaka, pozove ga pa mu kaže:

- Ajde kod mene da se ispovijediš, nisi odavno!

Sjedne seljak u ispovjedaonicu a pop će:

- Reci sine, jesi li griješio?

Seljak počne da priča, ali sve samo neke gluposti, kokoške i ne spominje. Dojadilo popu da sluša sve to pa ga izravno i strogo upita:

- Je li, što mi kradeš kokoške?

- Molim? – snebivajući se tiho mu odgovori seljak.

- Odgovori mi - što mi kradeš kokoške?

- Pope, pa ja te ništa ne čujem.

- ŠTO MI KRADEŠ KOKOŠKE? - prodere se pop tako da se čak i zvonar koji se našao u blizini stresao.

- Ma pope, ništa te ne čujem, ajde da zamijenimo mjesta pa da se i sam uvjeriš.

Zamijene oni mesta, pa ga seljak onako poluglasno upita: - Jel' pope, a što mi j*beš ženu?

- Molim? - iznenađeno će pop.

- ŠTO MI J*BEŠ ŽENU? - prodere se seljak tako da je sva crkva odzvanjala.

A pop će na to s uzdahom: - Ej čovječe, ovdje se stvarno ništa ne čuje.