RJEČNICI

VEDRI DUH

S

SABAT, im. Nedeljni praznik, koji vodi poreklo od činjenice da je Bog stvorio svet za šest dana, a da je sedmog uhapšen.

SADAŠNJOST, im. Onaj deo večnosti koji odvaja prostranstva razočaranja od kraljevstva nade.

SAM, prid. U lošem društvu.

SAMOPOŠTOVANJE, im. Pogrešna procena.

SAT, im. Sprava od velike moralne vrednosti za čoveka, pošto ublažava njegove brige o budućnosti tako što ga podseća kako mu je ostalo još mnogo vremena.

SATIRA, im. Zastarela vrsta književnog sastava u kojem su gresi i gluposti piščevih neprijatelja bili izlagani uz nedovoljno nežnosti.

SAUČESNIK. im. Osoba povezana u kriminalu sa drugom osobom, i koja ima znanje o krivičnom delu ili u njemu učestvuje, na primer advokat koji brani kriminalca iako zna da je ovaj kriv. Ovo viđenje advokatovog položaja u ovim stvarima dosada nije naišlo na prihvatanje kod advokata, pošto im niko nije ponudio honorar da ga prihvate.

SAUČEŠĆE, im. Čin kojim dokazujemo da je ožalošćenost manje zlo od sažaljenja.

SAVET, im. Najsitniji novac u opticaju.

SAVEZ, im. U međunarodnoj politici, udruživanje dva lopova koji su tako duboko zavukli ruke jedan drugom u džepove da ne mogu odvojeno da opljačkaju trećeg

SAVRŠENSTVO, im. Imaginarno stanje ili osobina koja se od stvarnog razlikuje po odlici poznatoj kao izvrsnost; osobina kritičara.

SAŽALJENJE, im. Oslabljeno osećanje izuzetosti, nadahnuto kontrastom.

SEBIČAN, prid. Bez razumevanja za sebičnost drugih.

SENAT, im. Grupa vremešne gospode zadužena za visoke dužnosti i sitne prestupe.

SETITI SE, gl. Prizvati u pamćenje, sa dodacima, nešto što ranije nismo znali.

SILOGIZAM, im. Logička formula koja se sastoji od glavne i sporedne premise i zamućka.

SIRENA, im. Jedna iz grupe velikih muzičkih talenata čuvenih po svom neuspešnom pokušaju da odvrate Odiseja od života na moru. Figurativno, svaka dama sjajnih obećanja, skrivenih namera i razočaravajućih ispunjenja.

SIROMAŠTVO, im. Turpija za zube pacova reforme. Broj planova za ukidanje siromaštva jednak je broju reformatora koji od njega pate, uz dodatni broj filozofa koji o njemu ne znaju ništa. Žrtve siromaštva odlikuju se posedovanjem svih vrlina, i svojom verom u vođe koje obećavaju da će ih odvesti u blagostanje u kojem veruju da su one nepoznate.

SISARI, im. Porodica kičmenjaka čije ženke u prirodnom stanju same doje svoje mladunce, ali, kada se civilizuju i prosvetle, daju ih dojiljama ili koriste bocu.

SITOST, im. Ono što osećamo prema tanjiru pošto smo pojeli njegov sadržaj, gospođo.

SKIPTAR, im. Zvanični kraljevski štap, znak i simbol njegove vlasti. Prvobitno, to je bio buzdovan kojim je kralj opominjao dvorsku ludu i stavljao veto na predloge ministara tako što bi lomio kosti predlagača.

SKLONOST, im. Pripremni stadijum razočaranja.

SLABOSTI, im. Izvesne primarne moći Žene - Tiranina kojima ona drži u potčinjenosti mužjake svoje vrste, primoravajući ih da služe njenoj volji i parališući njihovu buntovnu energiju.

SLENG, im. Groktanje ljudskog vepra (Svinjgnoramus nepodnošljivus) koji ima pamćenje koje se čuje. Govor čoveka koji jezikom kazuje ono što uhom misli, i koji oseća ponos stvaraoca pri izvršenju zadatka dostojnog papagaja. Sredstvo (uz Božju pomoć) da se uđe u posao kao humorista bez ulaganja kapitala pameti.

SLIKA, im. Predstava u dve dimenzije nečeg što je zamorno i u tri.

SLOBODA, im. Jedan od najdragocenijih poseda Mašte.

SMEH, im. Unutrašnje grčenje, propraćeno iskrivljavanjem crta lica i neartikulisanim zvucima. Zarazan je, i, mada se javlja samo povremeno, neizlečiv. Sklonost napadima smeha jedna je od osobina koje razlikuju ljude od životinja, koje ne samo što ne nasedaju na provokaciju njihovih primera već su i otporne na mikrobe, koji su početni uzrok ove bolesti. Da li se životinje mogu zaraziti smehom putem cepljenja sa ljudskih pacijenata pitanje je na koje nije dat eksperimentalni odgovor. Doktor Meir Vičel tvrdi da je zarazna priroda smeha posledica trenutačne fermentacije pljuvačke u raspršenom stanju. Zbog ove neobičnosti, on ovaj poremećaj naziva Convulsio spargens.

SMRTNA KAZNA, im. Kazna u vezi sa čijom pravičnošću i efikasnošću mnogi vredni ljudi - uključujući sve ubice - imaju ozbiljne sumnje.

SMRTNOST, im. Sirovina iz koje je teologija stvorila buduću državu.

SOTONA, im. Jedna od Stvoriteljevih žalosnih grešaka, puno puta okajana. Pošto je postavljen za arhanđela, Sotona se potrudio da na bezbroj načina postane nepodnošljiv, i konačno je proteran iz Raja. Na pola puta prema dole zastao je za trenutak, sagnuo glavu, razmislio, i, napokon, vratio se. "Zamolio bih za jednu uslugu", rekao je. "Kaži." "Ako sam dobro shvatio, uskoro treba da bude stvoren Čovek. Biće mu potrebni zakoni." "Šta, huljo! Ti, od praskozorja vremena postavljen za njegovog glavnog protivnika, ti, koji si zadužen da mrziš njegovu dušu - zar se usuduješ da tražiš da stvaraš njegove zakone?" "Molim lepo, naprotiv; samo tražim da mu se dozvoli da ih sam stvara."Tako i bi naređeno.

SPRETAN, prid. Onaj ko može podjednako vešto da odžepari čoveka i sa leve i sa desne strane.

SPRIJATELJITI SE, gl. Steći nezahvalnika.

SRCE, im. Automatska, mišićava pumpa za krv. U figurativnom govoru se za ovaj korisni organ tvrdi da je sedište osećanja - lepa zamisao koja, međutim, nije ništa do ostatak nekada opšteprihvaćcnog mišljenja. Sada se zna da se osećanja nalaze u stomaku, gde se izdvajaju iz hrane hemijskom akcijom želudačnih sokova. Tačan proces kojim se biftek pretvara u osećanja - nežna ili ne, već prema dobu životinje sa koje je odsečen; uzastopne faze kroz koje prolazi sendvič od kavijara na putu od čudnog ukusa do oštrog epigrama; čudesni funkcionalni metodi kojima se tvrdo kuvano jaje pretvara u versko kajanje, ili krempita u uzdah osećajnosti - sve je ove stvari tačno ustanovio g. Paster, i veoma ih ubedljivo izložio. (Takođe, pogledajte moju monografiju Suštinska identičnost duhovnih osećanja i izvesnih crevnih gasova koji se oslobađaju pri varenju - kvarto, 687 str.)

SREĆA, im. Prijatno osećanje koje dolazi od posmatranja tuđe bede.

SREĐEN, prid. Složen i postavljen na uredan način, kao, na primer, demonstrant obešen na banderu.

STALNO NASTANJEN, prid. Nesposoban da ode.

STAR, prid. U onom stadijumu korisnosti koji nije nespojiv sa opštom neefikasnošću - na primer star čovek. Pregažen od vremena i uvredljiv za opšti ukus - na primer stara knjiga.

STAROST, im. Onaj period života kada grehovima do kojih još držimo dodajemo napadanje onih grehova koje više nismo u stanju da počinimo.

STRAĆARA, im. Voće biljke koja se zove Palata.

STRAST, im. Ono što odlikuje ljubav bez znanja.

STRPLJENJE, im. Manje značajan oblik očajanja, prerušen u vrlinu.

STUB SRAMA, im. Mehanička naprava za nanošenje ličnog ugleda - prototip modernih novina, kojim su rukovodili ljudi strogih vrlina i besprekornih života.

STVARNO, pril. Naizgled.

STVARNOST, im. San ludog filozofa. Ono što bi ostalo u situ kada bismo prosejali fantoma. Jezgro vakuuma.

SUDBINA, im. Tiraninovo opravdanje za zločine, i budalin izgovor za neuspeh.

SUĐENJE, im. Formalna istraga koja treba da dokaže i u zapisnik zavede besprekornost ličnosti sudije, advokata i porotnika. Da bi se to postiglo, potrebno je obezbediti i kontrast u obliku osobe koja se obično naziva branjeni, zatvorenik ili optuženi. Ako se ovaj kontrast dovoljno jasno pokaže, ovoj se osobi odredi takva kazna koja će vrloj gospodi, uz saznanje o sopstvenoj vrednosti, pružiti prijatan osećaj imuniteta. U naše vreme, optuženici su obično ljudska bića, ili bar socijalisti, ali u srednjem veku suđeno je i životinjama, ribama, reptilima i insektima.

SUPRUGA, im. Žena, ili gorča polovina.

SVEŠTENIK, im. Čovek koji se bavi praćenjem našeg duhovnog stanja, da bi popravio svoje materijalno stanje.

SVETAC, im. Priređeno i skraćeno izdanje mrtvog grešnika.

SVETIONIK, im. Visoka zgrada na obali u kojoj vlada održava svetiljku i izdržava prijatelja nekog političara.

SVETO PISMO, im. Svete knjige na kojima je zasnovana naša blagoslovena religija, za razliku od onih lažnih i profanih spisa na kojima se zasnivaju sve druge vere.

SVINJA, im. Životinja (Prascus svejedus) vrlo bliska ljudskom rodu po raskošnosti i živahnosti svog apetita, koji za ljudskim ipak zaostaje po sveobuhvatnosti, jer ne uključuje i svinjetinu.

Š

ŠAKA, im. Jedinstven instrument koji se nosi na kraju ljudske ruke, i koji se obično nalazi u tuđim džepovima.

ŠERIF, im. U Americi, izvršni organ opštine, čija je najkarakterističnija dužnost, naročito u nekim od država zapada i juga, da hvata i veša prestupnike.

ŠEVRDALO, im. Lažov u stadijumu larve.

ŠKRT, prid. Koji ima nepriličnu želju da zadrži ono što mnogi zaslužni ljudi žele da mu otmu.

ŠTEDLJIVOST, im. Kupovanje bureta viskija koje vam ne treba za cenu krave koju sebi ne možete da priuštite.

T

TARIFA, im. Sistem poreza na uvoz, koji treba da zaštite domaćeg proizvodača od pohlepe njegovih kupaca.

TAŠTINA, im. Priznanje koje budala odaje najbližem magarcu.

TELEFON, im. Đavolji izum koji ukida neke od prednosti koje donosi držanje neprijatnih osoba na odstojanju.

TIGANJ, im. Jedna od sprava za mučenje koje se koriste u onoj čuvenoj kaznenoj instituciji, ženskoj kuhinji.

TRUST, im. U američkoj politici, velika korporacija koja se pretežno sastoji od štedljivih radnih ljudi, udovica sa malim ušteđevinama, siročadi pod nadzorom staratelja ili suda, mnogih drugih sličnih zlikovaca i javnih neprijatelja.

TUMAČ, im. Osoba koja omogućuje dvema osobama koje govore različitim jezicima da se sporazumeju, tako što svakoj od njih ponavlja ono što bi bilo u njegovu korist da je ona druga osoba rekla.

TVRDOGLAV, prid. Neprijemčiv za istinu, u punom sjaju ispoljenu u našem izuzetnom izlaganju. Popularna predstava i primer tvrdoglavosti je mula, inače izuzetno inteligentna životinja.

U

UBISTVO, im. Oduzimanje života ljudskom biću od drugog ljudskog bića. Ima ih raznih: prvostepenih, oprostivih, opravdanih, pohvalnih, ali osobi koja je ubijena nije naročito važno da li je bila žrtva jedne ili druge vrste - klasifikacija je tu, uglavnom, zbog advokata.

UBITI, gl. Uprazniti neko mesto bez imenovanja naslednika.

UČENOST, im. Vrsta neznanja kojim se odlikuju marljivi.

UČTIVOST, im. Najprihvatljivije licemerje.

UHAPSITI, gl. Zvanično privesti nekog optuženog za neobičnost. Bog stvori svet za šest dana, i bi uhapšen sedmog.

ULIZICA, im. Onaj ko se približava Veličini puzeći na trbuhu da ne bi moglo da mu se naredi da se okrene i spremi za udarac.

ULTIMATUM, im. U diplomatiji, poslednji zahtev pre nego što se posegne za ustupcima.

UM, im. Tajanstveni oblik materije koji se izlučuje u mozgu. Glavna aktivnost mu se sastoji od pokušaja da spozna samog sebe. Uzaludnost ovog napora proističe iz toga što nema čime da se spozna osim samim sobom.

UPORNOST, im. Odlika ljudske ruke u odnosu na važeću monetu. Najizrazitija je u ruci vlasti, i smatra se dobrom opremom za političku karijeru.

UPROPASTITI, gl. Uništiti. Naročito, uništiti veru devojke u devojačku vrlinu.

URAGAN, im. Nekada veoma česta atmosferska pojava, sada uglavnom napuštena u korist ciklona i tornada. Uragan se i dalje koristi u Karibima, i popularan je kod nekih staromodnih pomoraca.

UROĐEN, prid. Prirodan, nasledan. Na primer, urođene ideje, to jest ideje s kojima smo rođeni, pošto su nam prethodno usađene. Doktrina o urođenim idejama jedno je od filozofskih uverenja najviše dostojnih divljenja, pošto je i sama urođena ideja, i, shodno tome, nepristupačna opovrgavanju, iako je Lok naivno mislio da joj je zadao "modricu".Od urođenih ideja treba spomenuti veru u sopstvenu sposobnost da se vode novine, u veličinu sopstvene zemlje, u nadmoć vlastite civilizacije, u važnost naših ličnih poslova i u zanimljivost naših oboljenja.

USPEH, im. Jedini neoprostivi greh protiv bližnjeg svog.

USTA, im. Kod muškarca, kapija duše. Kod žene, izlaz iz srca.

USTANAK, im. Neuspela revolucija. Propali pokušaj nezadovoljstva da lošu upravu zameni bezvlašćem.

UTEHA, im. Stanje duha izazvano posmatranjem nesreće drugog čoveka.

UTEŠITI SE, gl. Saznati da je bolji čovek nesrećniji od vas.

UVAŽENOST, im. Posledica veze ćelave glave i bankovnog računa.

UZETI, gl. Prisvojiti, ponekad silom, ali pretežno lukavstvom.

V

VARALICA, im. Naš rival za javna priznanja.

VARENJE, im. Pretvaranje hrane u vrline. Kada je ovaj proces nesavršen, umesto vrlina stvaraju se gresi.

VENČANJE, im. Svečanost na kojoj se dve osobe obavezuju da postanu jedno, jedno se obavezuje da postane ništa, a ništa se obavezuje da postane podnošljivo.

VERA, im. Verovanje bez dokaza u nešto o čemu govori osoba koja o tome ništa ne zna, pošto je sama stvar bez presedana.

VEREN, prid. Koji je dobio narukvicu za robijašku kuglu.

VERNOST, im. Vrlina onih koji samo što nisu prevareni.

VEŠALA, im. Pozornica za izvođenje mirakula, u kojima se glavni glumac prebacuje na nebo. U ovoj zemlji, vešala se uglavnom ističu po broju ljudi koji uspevaju da im izmaknu.

VEŠTICA, im. (1) Ružna i odvratna starica, u zloćudnom savezu sa Đavolom. (2) Prelepa, privlačna mlada žena, po zlu daleko prevazilazi Đavola.

VEŠTINA, im. Budalina zamena za pamet.

VEZE, im. Jedna od dve stvari od presudne važnosti za uspeh, naročito u politici. Druga su poznanstva.

VIDOVNJAK, im. Osoba, najčešće žena, koja ima moć da vidi ono što je nevidljivo njenom klijentu - naime, da je on budala.

VIOLINA, im. Instrument koji golica ljudske uši prevlačenjem konjskog repa preko mačijih creva.

VIŠE, prid. Komparativ od previše.

VLASNIŠTVO, im. Bilo koja materijalna stvar bez neke naročite vrednosti, koju osoba A može iskoristiti kao mamac za pohlepu osobe B. Ono što zadovoljava strast za posedovanjem kod jednog čoveka, a razočarava je kod svih drugih. Objekat čovekove kratkotrajne gramzivosti i dugotrajne ravnodušnosti.

VOLSTRIT, im. Simbol zla koji svaki đavo može da prekoreva. Da je Volstrit lopovska jazbina uverenje je koje svakom neuspešnom lopovu služi umesto nade za mesto u raju.

VRAČANJE, im. Antički prototip i preteča političkog uticaja. Vladalo je, međutim, mišljenje da je to manje častan zanat, i ponekad je kažnjavano mučenjem i smrću.

VRANA, im. Ptica čije su lopovske sklonosti nekog dovele na pomisao da bi mogla da nauči da govori.

VRLINE, im. Izvesni oblici uzdržavanja.

Z

ZABAVA, im. Bilo koja vrsta razonode čije posledice ne uključuju smrt od potištenosti.

ZABORAV, im. Stanje u kojem zli prestaju da spletkare a dosadni da dosađuju. Večno đubrište slave. Frižider za velika nadanja. Mesto gde ambiciozni pisci sreću svoja dela bez ponosa, a bolje od sebe bez zavisti. Spavaonica bez budilnika.

ZABORAVNOST, im. Božji dar dužnicima, dat kao nadoknada za izgubljenu savest.

ZADOVOLJITI, gl. Postaviti temelje za nadgradnju iskorišćavanja.

ZADOVOLJSTVO, im. Najmanje nepodnošljivi oblik potištenosti.

ZAKONIT, prid. U skladu sa voljom nadležnog sudije.

ZAMENIK, im. Muški rođak nekog ko je na položaju, ili nekog čiji je on dužnik. Zamenik je obično lep mladić, sa crvenom kravatom i složenim sistemom paučinastih mreža koji se pruža od njegovog nosa do njegovog radnog stola. Kada ga slučajno zakači domareva metla, iz njega se diže oblak prašine.

ZANOVETALO, im. Kritičar našeg rada.

ZAPRAVO, pril. Možda; verovatno.

ZAVIST, im. Podražavanje prilagođeno za najnesposobnije.

ZEMLJA, im. Deo zemljine površine, shvaćen kao vlasništvo. Teorija da je zemlja podložna privatnom vlasništvu i kontroli osnova je modernog društva, i u potpunosti zavređuje svu svoju nadgradnju. Dovedena do svojih krajnjih ishodišta, znači da jedni imaju pravo da druge spreče da žive; jer pravo vlasništva implicira pravo na isključivo nastanjivanje. Činjenica je, uostalom, da su zakoni o prestupu na snazi svuda gde se priznaje privatno vlasništvo nad zemljom. Proizlazi da kad bi cela površina terra firma bila u posedu A, B i C, onda D, E, F i G ne bi imali gde da se rode, ili, ako bi se rodili kao prestupnici, ne bi imali gde da postoje.

ZLIKOVAC, im. Glavni činilac u napretku ljudske vrste.

ZNALAC, im. Specijalista koji zna sve o jednoj stvari, i ništa o svim ostalim.

ZUBAR, im. Mađioničar koji stavlja metal u vaša usta a vadi novac iz vašeg džepa.

Ž

ŽALITI SE, gl. U zakonu, staviti kockice u čašu za još jedno bacanje.

ŽALOSNO, prid. Stanje neprijatelja ili protivnika posle zamišljenog okršaja sa nama.

ŽDERONJA, im. Osoba koja izbegava zla umerenosti tako što počini dispepsiju.

ŽENA, im. Životinja koja obično živi u blizini muškarca, i koja je donekle podložna pripitomljavanju. Mnogi od zoologa starije generacije tvrde da ona poseduje izvesnu vestigijalnu pitomost, stečenu u prethodnom periodu ropstva, ali prirodnjaci iz postsuzanentonijevskog perioda, pošto ne poseduju nikakva znanja o tom ropstvu, poriču joj tu vrlinu, i tvrde da kakva beše u osvit sveta, takva reži i sad. Žena je najraširenija među zverima grabljivicama, i nalazi se u svim naseljivim delovima planete, od medenih planina Grenlanda do moralnih plaža Indije. Žena pripada porodici mačaka, ima skladne i gipke pokrete (ovo naročito važi za američku varijantu, Felix pugnans), spada u svaštojede, i može se izdresirati da ne govori.

ŽENSKO, im. Pripadnica suprotnog, ili veštijeg, pola.

ŽEZLO, im. Zvanična palica, koja označava veliku vlast. Njegov oblik, sličan teškoj toljagi, ukazuje na njegovu prvobitnu namenu u odvraćanju od neslaganja.

ŽIVOT, im. Duhovni salicil koji čuva tela od propadanja. Svaki dan živimo u strahu da ga ne izgubimo; kada ga, međutim, izgubimo, uopšte nam ne nedostaje. O pitanju "Da li vredi živeti život?" mnogo je raspravljano; naročito su u tome aktivni oni koji smatraju da nije, i mnogi od njih napisali su duge radove da bi objasnili svoj stav. Potom, pažljivo poštujući zakone zdravog života, poživeli bi još mnogo godina, uživajući u počastima zbog uspešne polemike.

ŽURBA, im. Ažurnost nesposobnih.