RJEČNICI

VEDRI DUH

Homofonske jezične vježbe

Engleski za početnike:

... Tri vještice promatraju tri Swatch-sata. Koja vještica promatra koji Swatch-sat?
- to sada na engleskom:
... Three witches watch three swatch watches. Which witch watches which swatch watch?

 

Engleski za iskusne:

... Tri vještice promijenjenog spola promatraju tri gumba Swatch-satova. Koja vještica promijenjenog spola promatra koji gumb Swatch-sata?
- i to na engleskom:
... Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which switched witch watches which Swatch watch switch?

 

Engleski za eksperte:

... Tri švicarske vještice-drolje, koje žele biti promijenjenog spola, žele promatrati tri gumba švicarskih Swatch-satova. Koja švicarska vještica-drolja, koja želi biti promijenjenog spola, želi promatrati koji gumb švicarskog Swatch-sata?
- i to još na engleskom:
... Three swiss witch-bitches, which wished to be switched witch-bitches, wish to watch three swiss Swatch watch switches. Which swiss witch-bitch which wishes to be a switched swiss witch-bitch, wishes to watch which swiss Swatch watch switch?