RJEČNICI

VEDRI DUH

- Oooo...! (oduševljenje kad ga je vidija)

- E!  (javlja se i on njemu)

- I? (pita ga kako je)

- Aaa...(kao, nije nešto)

- Uuu...(ovaj će zabrinuto)

- AE (a što ćeš, tako je)

- Dis (gdje si)

- A (što)

- Esi ia (jesi jeo)

- E (da)

- Si i i (sjedi i jedi)