PRIČE

VEDRI DUH

U neki grad došao poznati akrobat koji je s lakoćom hodao po žici. Na velikom trgu, između krovova dviju zgrada, postavio je žicu i počeo izvoditi svoju točku. Bez straha je prelazio s jedne na drugu stranu. Ljudi su se okupljali diveći se njegovoj hrabrosti i umijeću. Posebno je bio bučan jedan dječak koji je snažno pljeskao. Onda je akrobat uzeo tačke, i vozeći ih pred sobom, prešao na drugu stranu. Dječak je bio oduševljen.

Tada se akrobat zaustavio, pogledao je dječaka i rekao mu: "Jesi li siguran da ja mogu još jednom prijeći s tačkama na drugu stranu?"

- Siguran sam!

"Vjeruješ li da to mogu učiniti?" ponovno je upitao.

"Imam u Vas povjerenja", uzvratio je dječak.

Onda mu akrobat reče: "Kad imaš povjerenja u mene, onda molim te, dođi ovamo i sjedni u moje tačke da te prevezem na drugu stranu."

Dječak je zanijemio, i polako se udaljio s trga postiđen.