PRIČE

VEDRI DUH

Jednog dana, kad je krojačica šila sjedeći pored rijeke, naprstak joj je upao u rijeku. Ona je zaplakala, a Bog se pojavio, čuo je i pitao: "Drago dijete, zašto plačeš?"

Odgovorila mu je da joj je naprstak upao u rijeku, a potreban joj je jer pomaže mužu da zaradi novac i izdržava porodicu. Bog je stavio ruku u vodu i izvukao zlatni naprstak sa nizom safira.

"Da li je ovo tvoj naprstak" - pitao je Bog.

Krojačica je odgovorila: "Ne."

Bog je ponovo spustio ruku u vodu. Izvukao je zlatni naprstak optočen rubinima.

"Da li je ovo tvoj naprstak?" - pitao je Bog ponovo.

Krojačica ke odgovorila: "Ne."

Bog je ponovo zamočio ruku u vodu i izvadio obični naprstak.

"Da li je ovo tvoj naprstak?" - pitao je Bog.

Krojačica je odgovorila: "Da!"

Bogu je bilo drago što je žena iskrena, pa joj je dao sva tri naprstka i krojačica je otišla kući sretna.

Nekoliko godina kasnije, krojačica je šetala pored rijeke sa svojim mužem. Muž se okliznuo, upao u rijeku i nestao pod vodom. Žena je zavikala, i ponovo se Bog pojavio i pitao je: "Zašto zapomažeš?"

"O Bože, muž mi je upao u rijeku."

Bog je stavio ruku u vodu i izvukao Georgea Clooneya.

"Da li je ovo tvoj muž?" - upitao ju je.

"Da!" - povikala je krojačica.

Bog je bio ljut: "Lažeš! To nije istina!"

Krojačica odgovori: "Oh, oprosti mi Bože. To je nesporazum. Vidiš, da sam rekla "ne" za Georgea Clooneya, Ti bi izvukao Brad Pitta. Onda, kada bih ja rekla 'ne' i za njega, Ti bi izvukao moga muža. kada bih rekla 'da', Ti bi mi dao svu trojicu. Bože, ja nisam najboljeg zdravlja i ne bih mogla da brinem o sva tri muža. Zato sam rekla 'da' za Georgea Clooneya."

Pouka:

Kada žena laže, to je uvijek zbog dobrog i časnog razloga, i uvijek u najboljem interesu drugih, a ne njenog osobnog!