PRIČE

VEDRI DUH

Dva su muškarca posjetila svetog čovjeka želeći ga upitati za savjet. "Sagriješili smo i savjest nam je uznemirena. Možeš li nam reći što nam je činiti kako bi nam bilo oprošteno i kako više ne bismo griješili?", upitaše ga.

- "Kažite mi svoje grijehe", reče im sveti čovjek.

- "Učinio sam veliki grijeh", odgovori prvi muškarac.

- "A ti?", upita sveti čovjek drugog muškarca.

- "O", odgovori ovaj, "ja sam počinio više loših stvari, ali su tako male da jednostavno nisu zamjetljive."

Pobožni je čovjek dugo razmišljao. "Evo što morate napraviti", konačno reče. "Pođite i za svaki grijeh koji ste počinili donesite odgovarajući kamen."

Muškarci su otišli. Prvi se brzo vrati s iznimno teškim kamenom, tako teškim da ga je jedva nosio. Stavi ga pred svetog čovjeka. Nakon dugog vremena stiže drugi muškarac noseći bez napora vreću kamenčića. I on ih stavi pred svetog čovjeka.

- "Sada", reče sveti čovjek, "uzmite kamenje i vratite ga tamo odakle ste ga uzeli."

Prvi muškarac uze svoj kamen i vrati ga na mjesto odakle ga je uzeo. Drugi se sjeti mjesta gdje je uzeo tek nekoliko kamenčića, a odakle je uzeo ostale nije se mogao sjetiti. Vrati se za nekoliko trenutaka i reče da mu je ta zadaća preteška jer ne zna odakle je kamenje.

- "Moraš znati, sinko moj, da su grijesi kao kamenje. Što je čovjek teže sagriješio, to dublje shvaća težinu grijeha, a kad se iskreno kaje, tada mu je oprošteno. Ako čovjek ponavlja manje grijehe, ne osjeća posebnu krivnju pa mu zato nije žao i ostaje grešnik. Sada vidiš koliko je doista važno kloniti se kako malih tako i velikih grijeha."