PRIČE

VEDRI DUH

Zovu me Ogovaranje… Ne poštujem pravdu… Uništavam bez ubijanja… Lomim srca i upropaštavam živote… Moja podmuklost i zloba jačaju s godinama.

Što me više citiraju, to mi više vjeruju… Cvjetam na svakoj razini društva.

Moje su žrtve bespomoćne… Ne mogu se zaštititi od mene jer nemam ni imena ni lica… Doznati moje porijeklo je nemoguće…Što se više trudiš, više izmičem… Ja nemam prijatelja.

Kada jednom uprljam čast, ona više nikada nije ista… Potkopavam vlasti… Uništavam brakove… Okončavam službe koje je uspostavio Bog… Uništavam karijere i uzrokujem besane noći… Izazivam srčane napade i bolove u stomaku… Sijem sumnju i stvaram osjećaj krivnje.

Činim da nedužni ljudi plaču na svojim jastucima… Čak i moje ime viče… Crkvenoogovaranje… Uredsko ogovaranje… Političko ogovaranje... Telefonsko ogovaranje… Obiteljsko ogovaranje…

Prije nego nekome prepričaš ovu priču, zapitaj se…

Je li istinita?
Je li lijepa?
Je li neophodna?
Bih li želio da govori o meni?