PRIČE

VEDRI DUH

Da matematika može i poučiti prikazuje primjer jednog učitelja koji je jednog dana, u jednoj školi na kraju sata u jednom nemirnom razredu napisao na ploči:

9×1=7
9×2=18
9×3=27
9×4=36
9×5=45
9×6=54
9×7=63
9×8=72
9×9=81
9×10=90

Kad je završio, pogledao je učenike. Prvo su zastali u čudu, a potom se počeli podrugljivo smijati. Jer odgovor na prvi i najlakši zadatak nije bio točan. Pa zar se to učitelju može dogoditi?!

Odgovarajući na podrugljivo podbacivanje, učitelj im je tada rekao: "Prvi zadatak sam namjerno napisao pogrešno, jer sam vas htio naučiti nečemu važnom.

Sutra će svijet prema vama biti okrutan, kao što ste vi danas prema meni. Kao što vidite, napisao sam 9 točnih rezultata za postavljene zadatke, ali nitko od vas na to nije obratio pažnju. Svi ste se samo smijali i kritizirali me, zbog samo jedne greške koju sam napravio.

Dakle, ovo vam je bila lekcija koju trebate naučiti: Svijet nikad neće cijeniti dobra koja ste milijun puta učinili, nego će kritizirati jednu grešku koju ste napravili.

I druga lekcija: Nemojte se obeshrabriti, nego se uzdignite iznad svakog podsmijeha i zlonamjerne kritike!"