PRIČE

VEDRI DUH

U jednoj srednjoj školi, učenici su učili o sedam svjetskih čuda staroga vijeka. Na kraju sata, profesor je pozvao učenike da nabroje i na list papira zapišu što, po njihovom mišljenju, sve može spadati u listu svjetskih čuda koja i danas postoje. Iako je bilo malo neslaganja, glasovima učenika svjetskim čudima su proglašeni:

1. Velike egipatske piramide

2. Taj Mahal u Indiji 

3. Veliki kanjon rijeke Kolorado u Arizoni

4. Panamski kanal 

5. Zgrada Empire State u New Yorku

6. Bazilika Svetog Petra u Rimu 

7. Kineski zid

Dok je prebrojavao glasove, profesor je primijetio jednu djevojku koja još nije predala svoj papir s popisom. Zbog toga je upitao devojku da li ima problema sa sastavljanjem popisa.

Djevojka je tiho odgovorila "Da, malo... Ne mogu baš da se odlučim jer ima puno svjetskih čuda."

Profesor je rekao "Pa, reci nam šta si napisala, možda ti možemo pomoći."

Djevojka je zastala, oklijevajući, a onda pročitala:

"Ja mislim da su sedam svjetskih čuda:

1. dodirnuti

2. okusiti

3. vidjeti

4. čuti

5. osjetiti

6. smijati se

7. i Voljeti

Učionica je postala tako tiha, da se mogla čuti igla da pada....