PARODIJE

VEDRI DUH

GATESOV ZAKON

Jedina važna informacija u hijerarhiji je tko što zna.

OSNOVNO NAČELO SOCIO-EKONOMIKE

U hijerarhijskom sustavu razina plaće mijenja se obrnuto sa neprijatnošću i teškoćom poslova.

HELLEROV ZAKON

Prvi mit o upravi je da ona postoji.
Johnsonova nadopuna:
Nitko zapravo ne zna što se događa bilo gdje unutar organizacije.

PETEROVO NAČELO

U hijerarhiji svaki namještenik naginje tome da se izdigne do svoje razine nesposobnosti.
Nadopuna:
1. S vremenom, svako radno mjesto zauzme namještenik nesposoban za izvršavanje odgovarajućih dužnosti.
2. Posao obavljaju oni namještenici koji još nisu dosegli svoju razinu nesposobnosti.

PETEROV SKRIVENI POSTULAT PO GODINU

Svaki namještenik polazi sa svoje razine sposobnosti.

PETEROVO OPAŽANJE

Prekomjerna sposobnost nepoželjnija je od nesposobnosti.

PETEROV ZAKON EVOLUCIJE

Sposobnost uvijek sadrži sjeme nesposobnosti.

PETEROVO PRAVILO KREATIVNE NESPOSOBNOSTI

Stvorite dojam da ste već dosegli svoju razinu nesposobnosti.

PETEROV TEOREM

Nesposobnost plus nesposobnost jednako nesposobnost.

PETEROV ZAKON SUPSTITUCIJE

Pobrini se za buhe, a slonovi će se pobrinuti sami za sebe.

PETEROVA PROGNOZA

Utroši dovoljno vremena na provjeravanje potrebe i potreba će nestati.

PETEROV PLACEBO

Gram imidža vrijedi kilu stvarnih sposobnosti.

GODINOV ZAKON

Širina nesposobnosti upravno je proporcionalna uzvišenosti u hijerarhiji.

FREEMANOVO PRAVILO

Okolnosti mogu natjerati svestranog nesposobnjakovića da postane sposoban, barem za neko usko područje.

VAILOV AKSIOM

U svakoj ljudskoj djelatnosti rad stremi ka najnižoj hijerarhijskoj razini.

PARKINSONOVI AKSINOMI

1. Službenik želi umnožiti podređene, a ne suparnike.
2. Službenici prave posao jedni drugima.

SOCIOLOŠKI ŽELJEZNI ZAKON OLIGARHIJE

U svakoj organiziranoj djelatnosti, u ma kojem djelokrugu, malen broj će postati oligarhijskim vođama, a ostali će ih slijediti.

OESTEROV ZAKON

Postoji tendencija da osoba na najutjecajnijem položaju u organizaciji sve svoje vrijeme provodi na sastancima i u potpisivanju pisama.

CORNUELLEOV ZAKON

Vlast je sklona da dodjeljuje zadatke onima koji su najmanje sposobni da ih obave.

ZYMURGYJEV ZAKON DOBROVOLJNOG RADA

Ljudi su uvijek na raspolaganju za posao u prošlom vremenu.

ZAKON KOMUNIKACIJA

Neizbježan rezultat usavršene i pojačane komunikacije među različitim razinama u hijerarhiji jest silno povećano područje nerazumijevanja.

DOWOV ZAKON

U hijerarhijskoj organizaciji, što je viša razina, to je veća zbrka.

BUNUELOV ZAKON

Pretjerivanje je škodljivo u svim slučajevima, čak i kad dovodi do djelotvornosti.

SPARKOVIH DESET PRAVILA ZA VODITELJA PROJEKTA

1. Trudi se da izgledaš strašno važno.
2. Pokušaj da budeš viđen sa značajnim ljudima.
3. Govori autoritativno: u svakom slučaju, izlaži jedino očite i provjerene činjenice.
4. Ne ulazi u rasprave; ali ako te prikliješte, postavi irelevantno pitanje, a onda se zavali zadovoljno se smiješeći  dok tvoj protivnik pokušava razabrati o čemu se događa - zatim brzo promijeni temu.
5. Pozorno slušaj dok drugi raspravljaju o problemu. Uhvati se za neku ofucanu tvrdnju i njome ih pokopaj.
6. Ako ti podređeni postavi umjesno pitanje, pogledaj ga kao da je sišao s uma. Kad obori pogled, postavi mu isto pitanje drugim riječima.
7. Dokopaj se sjajnog naimenovanja, ali drži se izvan vidokruga i budi izvan središta pažnje.
8. Koračaj hitro kad si izvan kancelarije - to svodi pitanja podređenih i nadređenih na minimum.
9. Uvijek drži vrata kancelarije zatvorena. To kod posjetilaca stvara obrambeni stav, a također ostavlja dojam da stalno imaš važne zakone.
10. Sve naredbe izdaj usmeno. Nikad ne zapisuj ništa što bi moglo ući u "Dosje Pearl Harbor".