PARODIJE

VEDRI DUH

(moguće pjevati na melodiju: Vu plavem trnaci)

Međ krivim nogami mi klimpač visi
od velikih jajec ga videti ni.
Bokček okleva ne ufa sereva
poluknuti v šlica, kak da se boji.
I tak ovaj stari izmoždeni klin
samo za pišanje služi fakin
slinam obliti tu visi pri riti
ne moreš poznati jel črevo il drek
njom pizda je bila sav život i slast
taj kurac je fukal i snahu i svast
i praskal ko strela i piral ko pčela
a sada ga imam još samo za srat.

Med belim nogami mi pica stoji
od crnih je bručki ni videti ni.
Bogica suzeva ne ufa sereva
pokazati kurcu kakda se boji.
U ovu se staru i posranu klet
dopelati more njen dišeći cvet
sa šlicom poklita sa širclom pokrita
ne moreš prav znati jel pizda il šekret
Noj bili su kurci sav život i svet
nju fukali jesu i gospon i kmet
i bila je mala, a sad je kaj štala
i sad je vre imam još samo za svet.