PARODIJE

VEDRI DUH

(pjevanje) :

Šic-mic Micika bi li rado ti muža ?
Rado, rado mamice, muža dobroga.
Niš ne brini Micika, ja ću naći ti muža
Mladog dečka zdravoga, za te pravoga.

Šic-mic Micika, bi li ti za gospona ?
Joj, mamo, mamice, gospona baš ne.
Gospon vozi limuzinu, on bi mene na brzinu.
Joj, mamo, mamice, gospona baš ne.

Šic-mic Micika hoćeš kćeri doktora ?
Joj mamo, mamice doktora baš ne.
Doktor nosi bijeli mantil, pa me plaši kao vampir.
Joj mamo, mamice doktora baš ne.

Šic-mic Micika, bi li htjela zubara ?
Joj mamo mamice zubara baš ne.
U zubara bijeli zubi, pa on druge cure ljubi.
Joj mamo, mamice zubara pak ne.'

Šic-mic Micika, bi li htjela šustera ?
Joj mamo, mamice, šustera pak ne.
Šuster ima oštro šilo, da me pikne zlo bi bilo
Joj, mamo, mamice, šustera pak ne.

Šic-mic Micika, bi li htjela stolara ?
Joj, mamo, mamice, stolara baš ne.
Stolar ima vel'ki kar, on bi mene kroz ormar.
Joj, mamo, mamice, stolara baš ne.

Šic-mic Micika, bi li htjela bravara ?
Joj, mamo, mamice, bravara pa ne!
Bravar nosi kalauz, svakoj curi nađe guz.
Joj, mamo, mamice, bravara pa ne!

Šic-mic Micika, bi li htjela kovača ?
Joj, mamo, mamice, kovača pak ne.
Kovač ima veliki bat, on bi kovo svaki sat.
Joj, mamo, mamice, kovača pak ne.

Šic-mic-micika, bi li htjela zidara ?
Joj, mamo, mamice, zidara pa ne!
Zidar zida navisoko, na curice baca oko.
Joj, mamo, mamice, zidara pa ne!

Šic-mic Micika, bi li htjela ribara ?
Joj, mamo, mamice, ribara baš ne.
U ribara mokre gaće, a sa ženom ne zna šta će.
Joj, mamo, mamice, ribara baš ne.

Šic-mic Micika hoćeš kćeri pekara ?
Joj, mamo, mamice, pekara pa ne!
Pekar mijesi kruheke, taj bi mijesil druge sve.
Joj, mamo, mamice, pekara pa ne!

Šic-mic Micika, bi li htjela kuhara ?
Joj, mamo, mamice, kuhara baš ne.
Kuhar kuha cijeli dan, on bi samo nutra-van.
Joj, mamo, mamice, kuhara baš ne.

Šic-mic Micika, bi li htjela kelnera ?
Joj, mamo, mamice, kelnera baš ne.
Kelner nosi flaše piva, a na cure namigiva.
Joj, mamo, mamice, kelnera baš ne.

Šic-mic Micika, bi li htjela svirača ?
Joj, mamo, mamice, svirača pa ne!
Svirač svira pjesmice, skida svakoj gaćice.
Joj, mamo, mamice, svirača pa ne!

Šic-mic Micika, bi li htjela šnajdera ?
Joj, mamo, mamice, šnajdera pa ne!
Šnajder ima igle dvje da me bode u srce.
Joj, mamo, mamice, šnajdera pa ne!

Šic-mic Micika, bi li htjela poštara ?
Joj, mamo, mamice, poštara pa ne!
Marke liže cijeli dan, pa mu jezik izlizan.
Joj, mamo, mamice, poštara pa ne!

Šic-mic Micika, bi li htjela starega ?
Joj, mamo, mamice, starega baš ne.
Jer on ima pištolj stari koji rijetko kad opali.
Joj, mamo, mamice, starega baš ne.

Šic-mic Micika, bi li htjela mladega ?
Joj, mamo, mamice, mladega pak da.
Da on ima plave oči, da me ljubi cijele noći.
Joj, mamo, mamice, mladega pak da.

Šic-mic Micika, bi li htjela mesara ?
Joj, mamo, mamice, mesara pak da!
U mesara mesa dosta i tu mamo nije posta.
Joj, mamo, mamice, mesara pak da!