PARODIJE

VEDRI DUH

Jednog lepog dana
kad je išel v školu
zapeval si je pesmicu
u duru i u molu.

Srel je gospodičnu
malu ali lepu.
Pa si misli mali Pepek
baš po mome ćefu.

Gospodična frajlica
prosil bi vas lepo,
kak je vama vaše ime
ja se zovem Pepo.

Zakasnil je v školu
celu jednu vuru
pak je rekel vučitelu
našel sam si curu.

Pepo nosi Pepu 
doma preko praga
Pa si misli mali Pepo
sad bu bilo vraga.

Pepo gleda Pepu,
od glave do lakta.
Pa si misli mali Pepo,
baš je Pepa slatka.

Pepo dira Pepu 
od glave do pupka,
Pa si misli mali Pepo
baš je Pepa ljupka.

Pepo gladi Pepu
od glave do piše.
Pa si misli mali Pepek
baš sad nemrem više.