VICEVI

VEDRI DUH

1. najzdravije piće (4 slova
2. telefonski poziv (3 slova)
3. grad u Italiji (3 slova)
4. vrsta životinje sa kućicom (3 slova)
5. nije gladan (3 slova)
6. vidi sliku (4 slova)
7. ženin brat (5 slova)
8. neizlječiva bolest (4 slova)
9. dragi kamen (4 slova)
10. dio pribora za jelo (3 slova)
11. žensko dijete (3 slova)
12. najmanji trocifreni broj (3 slova)
13. mjera za težinu (4 slova)
14. svečano odijelo (4 slova)
15. hladno oružje (3 slova)
16. neizlječiva bolest (3 slova)
17. kokošji proizvod (4 slova)
18. zajednica muškarca i žene (4 slova)
19. mužjak vrane (6 slova)
20. mjera za dragocjenost (5 slova)
21. sestrin muž (3 slova)
22. dio kupatila (4 slova)
23. morski greben (2 slova)
24. inicijali pjesnika jesenjina
25. zlato
26. kisik
27. građanin Tirane (7 slova)
28. hladno oružje (6 slova)
29. doživljaj pri spavanju (3 slova)
30. biblijski lik (3 slova)
PIVO
ZVR
TRS
PAS
JEO
VIDO
JOSIP
SMRT
MILI
ZUB
ONA
000
UTEG
CRNO
TOP
KAP
JUHA
STAN
VRANAC
NOVAC
IVO
VODA
MG
PJ
ZL
K
TIRANIN
PALICA
SEX
POP