VICEVI

VEDRI DUH

Dođe cura da se ispovidi.

"Jesi li grišila, ćeri ?" - upita je fratar.

"Jesan, oče."

"A šta to ?"

"Ljubila san se s momkom."

"Čekaj malo... (Lista on po molitveniku sa spiskom grija). Izmoli ti sinko za to dva Očenaša."

"Oče, nije to sve... Dala san mu da me pipa."

"Pipanje, pipanje... još pet Očenaša."

"Ali, nije ni to sve. Dirala san mu ga."

"Dirala ga, dirala... čekaj (pogleda malo na spisak) još deset Očenaša," zapovidi joj.

"Ma nije ni to baš još sve... pušila san mu ga," opet će ona.

"Pušila ga, pušila ga... ma pričekaj malo..."

Gleda u onu svoju knjigu, ne nađe ništa o pušenju, pa upita kolegu s druge strane:

"Fra Ante, ma koliko smo dali onoj našoj za pušenje ?"

Fra Ante mu odgovara: "Pa 50 Eur-a, ka' i uvik."