VICEVI

VEDRI DUH

Duhovnik iz malog zagorskog sela, koji je bio veliki ljubitelj ptica, pažljivo ih je čuvao u kolibi iza crkve.

Jedno nedeljno jutro je po uobičajnom ophodu između peradi opazio da je nestao njegov najljepši ptić i kako je pretpostavio, da ga je morao ukrasti netko tik pred misu, odlučio je ispitati svoje vjernike.

Kad je došao na predikaonicu upita:

- "Ko ovdje ima tića?!"

Ustali su svi muški.

- "Ne, nisam mislil tako. Je ko videl tića?"

Ustale su sve ženske.

- "Ne, ne, također nisam ni tako mislil. Je ko videl tića, koji mu ne pripada?"

Ustala je polovica ženski.

- "Neeee, ne i ne, mislil sam da li je ko videl MOJEGA tića?"

Ustali su ministranti, dva duhovnika a izvana je zameketala koza ….

- "Neee, mislil sam da li tko sada…ima tića u rukama ?

Ustala je mlajša cura u zadnjoj klupi i šapnula svom dečku:

- "Sam ti lepo rekla, da bu vrag videl i da to tu ne delamo…"