RJEČNICI

VEDRI DUH

Na temelju Zakona o školstvu, Kantonalno Ministarstvo obrazovanja , znanosti, kulture i športa donijelo je Pravilnik o vrednovanju i ocjenjivanju učenika u školi kojim je uređeno i ocjenjivanje učenika. Prema njegovim odredbama:

(1) Ocjenjivanje u školi je javno.

(2) Ocjenu se učeniku mora u tefter zapisati i javno objaviti i obrazložiti.

(3) Ocjenjivanjem se ocjenjuje učenikovo znanje.

(4) Praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje rada, znanja i vještina učenika škole vrši se s ciljem sagledavanja nivoa znanja i vještina.

(5) Ocjenjivanje se ostvaruje primjenom naučno-verifikovanih oblika, metoda i postupaka, i kakva je fetva i adet kontinuirano u toku cijele školske godine.

(6) Ocjene za učenikovo znanje iz predmeta ili oblasti su: mašala, umalo mašala , taman, umalo taman i belaj, i to:

- Ocjenu MAŠALA može dobiti učenik ako ga je merak slušati kako je berićetli savladao programske sadržaje i hejbet vlada znanjem i vještinom na nivou stvaralačkog odnosa prema naučenom i primjene stečenog u praksi. Aferim!

- Ocjenu UMALO MAŠALA može da dobije učenik ako se ne kofrči a programske sadržaje je plaho savladao do nivoa kritičkog odnosa tako da ga je rahat slušati, a samostalno primjenjuje stečeno uz manju pomoć nastavnika.

- Ocjenu TAMAN može dobiti učenik koji je fajn taberio programske sadržaje, ako zna da bezbeli primjeni naučeno, te berićetli povezuje teorijsko s praktičnim uz pomoć nastavnika.

- Ocjenu UMALO TAMAN može dobiti učenik ako ne begeniše previše učiti, ne uči na zor već kad mu je ćeif, pa je programske sadržaje haman savladao taman do nivoa prepoznavanja i reprodukcije, pa mu nastavnik učini sevap tako da je u stanju uferćiti i devera u reprodukovanju naučenog.

- Ocjenu BELAJ učenik može dobiti ako je blentav i baljezga pa mu ne moš halaliti da je zaman učio (koja hasna od tog) al nije udovoljio kriterijima i zahtjevima za prethodnu ocjenu. Ubio ga, ljubio, njemu je svejedno.

(7) Ocjena belaj, bezbeli, nije prolazna.