RJEČNICI

VEDRI DUH

Primjeri i značenja nekoliko žargonskih izraza u kojima se pominje riječ kurac:
(prema: Rečnik savremenog beogradskog žargona, Borivoj Gerzić, Nataša Gerzić, Beograd, 2002.)

*      za koji kurac? - čemu? radi čega? zašto?

*      svirati kurcu - govoriti koješta/besmislice

*      skinuti (se) nekome s kurca - ostaviti nekoga na miru

*      koji ti (je) kurac? - šta ti je? šta hoćeš?

*      ići na kurac - nervirati, isto: popeti se na kurac

*      uhvatiš me za kurac! - ništa mi ne možeš! isto: popušiš mi kurac!

*      do kurca! - dođavola!

*      preko kurca - nevoljno, nerado, preko volje

*      u kurcu - loše volje, neraspoložen

*      boli me/puca mi kurac! - baš me briga!

Riječ kurac se najčešće koristi:

1. kao negacija (- Posudiš mi 100 eur, -'oću kurac)

2. u svrhu opisivanja bezizlazne situacije (- trudna sam, - a u kurac!)

3. kao poziv na druženje (Dođeš večeras kod mene da mi popušiš kurac?)

4. u svrhu opisivanja psiho-fizičkog stanja (- u kurcu sam)

5. u svrhu opisivanja razine zainteresiranosti (- i tako da sam odlučila ipak kupiti one crvene cipelice, - ma boli me kurac - u ovom slučaju izraz se govori u sebi)

6. kao kulturan i jasan način da se nekom da do znanja da vam njegova priča nije zanimljiva i dosta iritantna (- ideš mi na kurac!)

Treba napomenuti da riječ kurac u kombinaciji sa drugim riječima daje neograničen niz mogućnosti, i da bi vjerojatno mogla zamijeniti sve opisne vrste riječi uz malo truda...
(vidi: http://vukajlija.com)