PROPISI

VEDRI DUH

1. Žene pišu pravila.

2. Pravila su podložna izmjenama bez prethodne najave.

3. Nijedan muškarac ne smije znati sva pravila.

4. Ako žena posumnja da muškarac zna pravila, mora ih pod hitno izmijeniti.

5. Žena nikada ne griješi.

6. Ako žena i pogriješi, to je direktna posljedica nečega što je muškarac pogrešno rekao ili učinio.

7. Muškarac se mora odmah ispričati za gore navedeni nesporazum.

8. Žena može mijenjati mišljenje kad god hoće.

9. Muškarac nikada ne smije mijenjati mišljenje bez pisanog odobrenja žene.

10. Žena ima pravo biti uznemirena i ljuta.

11. Muškarac mora ostati miran uvijek, osim ako žena ne zatraži od njega da bude uznemiren i ljut.

12. Nije važno što žena kaže, nego što misli.

13. Od muškarca se očekuje da stalno čita ženine misli i ponaša se u skladu s tim.

14. Muškarac koji se ne pokorava pravilima je beskičmenjak i mlakonja.

15. Ako žena ima PMS, pravila se poništavaju i ne važe.