PROPISI

VEDRI DUH

Temeljem članka 83. stavak 3. Zakona o prometu alkoholnih pića u svezi s Europskom konvencijom o zaštiti i promicanju prava alkoholiziranih manjina, Upravno vijeće Udruge neliječenih alkoholičara "Mokra braća" donijelo je na 7. sjednici održanoj 30. veljače 2011. godine

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA ZVANJA

VKV PIJANICE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način stjecanja zvanja VKV pijanice koje dodjeljuje Udruga neliječenih alkoholičara "Mokra braća" (u daljnjem tekstu: Udruga) kao međunarodno certificirana prema standardu ISO 2020.

Članak 2.

Zvanje VKV pijanice može steći kandidat koji ispunjava uvjete utvrđene ovim Pravilnikom nakon provedenog postupka stjecanja toga prava.

Postupak stjecanja prava iz stavka 1. obuhvaća kvalifikacijski i ispitni postupak.

Članak 3.

Pravo podnošenja prijave za stjecanje zvanja imaju osobe s najmanje godinu dana iskustva u pijančevanju u društvu u vrijeme podnošenja prijave. U staž pijančevanja ne uračunava se vrijeme provedeno u solerskom pijanstvu.

Ispunjavanje uvjeta provjerava se i utvrđuje u prethodnom kvalifikacijskom postupku za pristupanje ispitu.

U okviru kvalifikacijskog postupka potvrđuje se ispunjavanje kriterija primjerenog člana i nerazdvojivog druga u pijančevanju.

Kvalifikacijski postupak provodi kvalifikacijsko provjerenstvo koju čine predsjednik i dva člana koje imenuje predsjednik Udruge terenskom provjerom istinitosti podataka navedenih u prijavi.

Članak 4.

Osobe za koje je u kvalifikacijskom postupku utvrđeno da ispunjavaju propisane uvjete pristupaju ispitnom postupku.

Radi pomoći pristupnicima u pripremi, Kvalifikacijsko provjerenstvo može organizirati seminare, radionice, treninge i druge oblike uvježbavanja.

U okviru ispitnog postupka provjerava se osposobljenost vladanja sljedećim znanjima i vještinama:
- znanja i vještine nabave, prikupljanja, organiziranja, upravljanja i korištenja potrebnih tekućih resursa,
- znanja i vještine ispijanja tekućih sadržaja,
- znanja, vještine i sposobnosti komuniciranja neophodnih za učinkovito korištenje pratećih sadržaja.

Članak 5.

Ispitni postupak se provodi putem usmenog dijela ispita i praktičnog rada.

Stručni ispit Ispit za stjecanje zvanja VKV pijanice sastoji se od općeg i posebnog dijela ispita

Opći dio ispita čini provjera znanja, sposobnosti i umješnostu u sljedećim predmetima;
▪ Jezik (psovanje i svađanje)…
▪ Fizika (lomljenje čaša, flaša i stolica po lokalima)…
▪ Biologija (obavljanje nužde u hlačama)…
▪ Kemija (povraćanje na nos, usta i auspuh)…
▪ Psihologija (noćenje po stazama i kanalima)…
▪ Umjetnost (pjevanje i ples po stolovima i na ulici)…
▪ Tjelovježba (mlaćenje žene i ostalih članova obitelji)…
▪ Obrana i zaštita (valjanje po suhom i vlažnom terenu…)

Posebni dio ispita polaže se prema sljedećem Ispitnom programu:
▪ Ispijanje rakije (ljute, komovice i šljivovice) …..
▪ Ispijanje vina (bijelog, crnog i suvarka)…
▪ Ispijanje piva (crnog i svijetlog)…
▪ Ispijanje sokova (limunade i dr.)…
▪ Ispijanje vode (soda vode, mineralne vode, obične vode)…

Članak 6.

Ispitni postupak provode predsjednik i dva člana Ispitne komisije koje imenuje Upravno vijeće Udruge iz redova vrsnih stručnjaka koji imaju odgovarajuće znanje i iskustvo u kerenju, oblokavanju i liječenju mamurluka.

Ispitna komisija završno ocjenjuje cjelokupni uspjeh pristupnika u skladu s Mjerilima za ocjenjivanje stručne osposobljenosti koja su prilog ovom Pravilniku konačnom ocjenom "položen" ili "nije položen".

Članak 7.

Pristupniku koji je ocijenjen ocjenom "položen" izdaje se Diploma o stečenom zvanju VKV pijanice čiji obrazac je sastavni dio ovog Pravilnika..

Ova diploma izdaje se imenovanom da mu služi kod posjete kavanama, restoranima, bifeima i javnim i kulturnim lokalima u cijeloj zemlji, a koji su temeljem nje dužni imenovanom u svako doba dana i noći servirati traženo alkoholno piće.

Temeljem ove diplome imenovani ima pravo da se, bez prigovora ukućana, vraća kući poslije pijanke sa slomljenom glavom, nogom ili rukom, kao i praznih džepova.

Imenovani ima pravo na besplatnu vožnju svim putovima u zemlji na vlastitim nogama, a u slučaju nesreće i na besplatnu vožnju pogrebnim kolima do najbližeg groblja na teret društva "Mokra braća".

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom potvrde od strane Ministra za promicanje vinskog turizma.

 

- 0 -

 

Temeljem članka 7. stavak 1. Pravilnika o  uvjetima i načinu stjecanja zvanja VKV pijanice Udruga neliječenih alkoholičara "Mokra braća" iz______________ izdaje ovu

 

D I P L O M U

o stjecanju zvanja VKV pijanice

______________________________________ iz _________________________ rođen ____, nakon provedenog kvalifikacijskog postupka za pristupanje ispitu koji je potvrdio ispunjavanje kriterija primjerenog člana i nerazdvojivog druga u pijanstvu, pristupio je ispitu za stjecanje zvanja VKV pijanice, na kojem je u posebnom dijelu ispita pokazao sljedeći uspjeh:

▪ Ispijanje rakije (ljute, komovice i šljivovice) …..

▪ Ispijanje vina (bijelog, crnog i suvarka)…

▪ Ispijanje piva (crnog i svijetlog)…

▪ Ispijanje sokova (limunade i dr.)…

▪ Ispijanje vode (soda vode, mineralne vode, obične vode)…

U općem dijelu ispita kandidat je pokazao sljedeći uspjeh:

▪ Jezik (psovanje i svađanje)…

▪ Fizika (lomljenje čaša, flaša i stolica po lokalima)…

▪ Biologija (obavljanje nužde u hlačama)…

▪ Kemija (povraćanje na nos, usta i auspuh)…

▪ Psihologija (noćenje po stazama i kanalima)…

▪ Umjetnost (ples po stolovima i na ulici)…

▪ Tjelovježba (mlaćenje žene i ostalih članova obitelji)…

▪ Obrana i zaštita (valjanje po suhom i vlažnom terenu…)

Ova diploma izdaje se imenovanom da mu služi kod posjete kavanama, restoranima, bifeima i javnim i kulturnim lokalima u cijeloj zemlji, a koji su temeljem nje dužni imenovanom u svako doba dana i noći servirati traženo alkoholno piće.

Temeljem ove diplome imenovani ima pravo da se, bez prigovora ukućana, vraća kući poslije pijanke sa slomljenom glavom, nogom ili rukom, kao i praznih džepova. Imenovani ima pravo na besplatnu vožnju svim putovima u zemlji na vlastitim nogama, a u slučaju nesreće i na besplatnu vožnju pogrebnim kolima do najbližeg groblja na teret društva "Mokra braća".

Ispitna komisija:

Dr. Vinko Lozić, predsjednik

Šljivko Rakijević,

Nilo Pivopija, članovi