PROPISI

VEDRI DUH

1. Čovjek se rodi umoran i živi da bi se odmaro.

2. Ljubi krevet svoj kao sebe samog.

3. Ne radi - rad ubija.

4. Ne radi danas ono što možeš sjutra.

5. Ako vidiš nekog gdje se odmara - pomozi mu.

6. Radi manje no što možeš, a ono što ne možeš prebaci na drugoga.

7. U hladu je spas - od odmaranja još niko nije crko.

8. Rad donosi bolest - ne umri mlad.

9. Kad slučajno zaželiš raditi, sjedi, pričekaj, vidjet ćeš proći će te.

10. Kad vidiš gdje jedu i piju - primakni se, kad vidiš da rade izmakni se da ne smetaš.