PROPISI

VEDRI DUH

MURPHYEV ZAKON

Ako nešto može poći naopako, poći će.

CASTELIJEVO PROŠIRENJE MURPHYEVOG ZAKONA

Ako postoji mogućnost da nešto pokvariš, pokvarit ćeš.

DE RENIEROV ZAKON

Ljubav je vječna sve dok traje.

BALDWINOVO PROŠIRENJE FRICKOVOG ZAKONA

Ljubav je slijepa, ali zato peh strašno dobro vidi.

ZAKON LEA LONGANESIJA

Ljubav je iščekivanje neke radosti koja kad dođe dosadi.

GEPARDOV ZAKON

Ljubav je žar i plam godinu dana, a pepeo cijelog života.

JANEIN DRUGI ZAKON O LJUBAVI

Bolji je kamenčić poklonjen iz ljubavi nego dijamant radi iskupljenja.

DEFINICIJA GOSPODINA TESTEA

Ljubav je biti kreten zajedno s nekim.

JANEINA DEFINICIJA

Ako želiš, a ne želiš, ako shvatiš, ali ne shvatiš, vjerojatno je posrijedi ljubav.

RENARDOVA OPASKA

Ljubav je kao pješčani sat: kad se ispuni srce, isprazni se mozak.

DIDEROTOV ZAKON

Ljubav oduzima oštrinu duha onome tko je ima, a daje onome tko je nema.

MICKENENOV ZAKON

Ljubav je trijumf mašte nad inteligencijom.

KAFKINA OPASKA

Ljubav je automobil bez problema. Problemi su jedino u vozaču, u putnicima i na putu.

WILDEOVOV ZAKON

Zavoljeti samog sebe početak je jedne duge ljubavne priče.

DE LASALLEOVA OPASKA

Ljubav je egoizam udvoje.

GYTRIJEV ZAKON

Voljeti je bolje nego biti voljen. Daleko je sigurnije.

PLATONOV AKSIOM

Ljubav je težak duševni poremećaj.

BALZACOV PRVI AKSIOM

Ljubav je luksuz.

SIARDIJEVA DEFINICIJA

Ljubav je spolno uzbuđenje mladih, navika odraslih i međusobna zavisnost starih.

VAVELOV ZAKON

Ljubav je kao cigara: ako se ugasi, možeš je ponovo upaliti, ali više nema isti ukus.

JOHNSONOVA DEFINICIJA

Ljubav je mudrost ludog, a ludost mudrog.

LESSINGOV ZAKON

Čovjek koji ne izgubi glavu zbog ljubavi, nema glavu.

LETODOV ZAKON

Ljubav ne zna što bi s moralnim vrlinama.

HERMANTOV ZAKON

Laž ubija ljubav. Iskrenost još više.

CLARKOV ZAKON

Kada siromaštvo kuca na vrata, ljubav skače kroz prozor.