PROPISI

VEDRI DUH

HELLEROV ZAKON

Prvi mit o upravi je da ona postoji.
Johnsonova nadopuna:
Nitko zapravo ne zna što se događa bilo gdje unutar organizacije.

PETEROVO NAČELO

U hijerarhiji svaki namještenik naginje tome da se izdigne do svoje razine nesposobnosti.
Nadopuna:
1. S vremenom, svako radno mjesto zauzme namještenik nesposoban za izvršavanje odgovarajućih dužnosti.
2. Posao obavljaju oni namještenici koji još nisu dosegli svoju razinu nesposobnosti.

PETEROVA INVERZIJA

Unutarnja dosljednost vrednuje se više od efikasne službe.

PETEROV SKRIVENI POSTULAT PO GODINU

Svaki namještenik polazi sa svoje razine sposobnosti.

PETEROVO OPAŽANJE

Prekomjerna sposobnost nepoželjnija je od nesposobnosti.

PETEROV ZAKON EVOLUCIJE

Sposobnost uvijek sadrži sjeme nesposobnosti.

PETEROVO PRAVILO KREATIVNE NESPOSOBNOSTI

Stvorite dojam da ste već dosegli svoju razinu nesposobnosti.

PETEROV TEOREM

Nesposobnost plus nesposobnost jednako nesposobnost.

PETEROV ZAKON SUPSTITUCIJE

Pobrini se za buhe, a slonovi će se pobrinuti sami za sebe.

PETEROVA PROGNOZA

Utroši dovoljno vremena na provjeravanje potrebe i potreba će nestati.

PETEROV PLACEBO

Gram imidža vrijedi kilu stvarnih sposobnosti.

GODINOV ZAKON

Širina nesposobnosti upravno je proporcionalna uzvišenosti u hijerarhiji.

FREEMANOVO PRAVILO

Okolnosti mogu natjerati svestranog nesposobnjakovića da postane sposoban, barem za neko usko područje.

VAILOV AKSIOM

U svakoj ljudskoj djelatnosti rad stremi ka najnižoj hijerarhijskoj razini.

IMHOFFOV ZAKON

Organizacija bilo koje birokracije uvelike podsjeća na septičku jamu - zbilja krupne hrge uvijek se izdignu do vrha.

PARKINSONOV TREĆI ZAKON

Ekspanzija znači kompleksnost, a kompleksnost se raspada.

PARKINSONOV ČETVRTI ZAKON

Broj ljudi u bilo kojoj radnoj grupi ima tendenciju porasta bez obzira na količinu rada koji treba izvršiti.

PARKINSONOV PETI ZAKON

Ako postoji način da se odloži važna odluka, dobra će ga birokracija, društvena ili privatna, pronaći.

PARKINSONOVI AKSINOMI

1. Službenik želi umnožiti podređene, a ne suparnike.
2. Službenici prave posao jedni drugima.

SOCIOLOŠKI ŽELJEZNI ZAKON OLIGARHIJE

U svakoj organiziranoj djelatnosti, u ma kojem djelokrugu, malen broj će postati oligarhijskim vođama, a ostali će ih slijediti.

OESTEROV ZAKON

Postoji tendencija da osoba na najutjecajnijem položaju u organizaciji sve svoje vrijeme provodi na sastancima i u potpisivanju pisama.

CORNUELLEOV ZAKON

Vlast je sklona da dodjeljuje zadatke onima koji su najmanje sposobni da ih obave.

ZYMURGYJEV ZAKON DOBROVOLJNOG RADA

Ljudi su uvijek na raspolaganju za posao u prošlom vremenu.

ZAKON KOMUNIKACIJA

Neizbježan rezultat usavršene i pojačane komunikacije među različitim razinama u hijerarhiji jest silno povećano područje nerazumijevanja.

DOWOV ZAKON

U hijerarhijskoj organizaciji, što je viša razina, to je veća zbrka.

BUNUELOV ZAKON

Pretjerivanje je škodljivo u svim slučajevima, čak i kad dovodi do djelotvornosti.

SPARKOVIH DESET PRAVILA ZA VODITELJA PROJEKTA

 1. Trudi se da izgledaš strašno važno.
 2. Pokušaj da budeš viđen sa značajnim ljudima.
 3. Govori autoritativno: u svakom slučaju, izlaži jedino očite i provjerene činjenice.
 4. Ne ulazi u rasprave; ali ako te prikliješte, postavi irelevantno pitanje, a onda se zavali zadovoljno se smiješeći  dok tvoj protivnik pokušava razabrati o čemu se događa - zatim brzo promijeni temu.
 5. Pozorno slušaj dok drugi raspravljaju o problemu. Uhvati se za neku ofucanu tvrdnju i njome ih pokopaj.
 6. Ako ti podređeni postavi umjesno pitanje, pogledaj ga kao da je sišao s uma. Kad obori pogled, postavi mu isto pitanje drugim riječima.
 7. Dokopaj se sjajnog naimenovanja, ali drži se izvan vidokruga i budi izvan središta pažnje.
 8. Koračaj hitro kad si izvan kancelarije - to svodi pitanja podređenih i nadređenih na minimum.
 9. Uvijek drži vrata kancelarije zatvorena. To kod posjetilaca stvara obrambeni stav, a također ostavlja dojam da stalno imaš važne zakone.
 10. Sve naredbe izdaj usmeno. Nikad ne zapisuj ništa što bi moglo ući u "Dosje Pearl Harbor".

ISTINE O UPRAVLJANJU

 1. Razmisli prije nego djeluješ, nije to tvoj novac.
 2. Svako dobro upravljanje izraz je jedne velike ideje.
 3. Nijedan se izvršilac ne trudi da dokaže da je u krivu.
 4. Ako su za opravdanje nekog čina potrebni komplicirani proračuni, ne upuštaj se u njih.

JAYOV PRVI ZAKON VODSTVA

Mijenjati stvari bitna je značajka vodstva, a mijenjati ih prije svih drugih je kreativnost.

RADNIČKA DILEMA

1. Ma koliko radio, nikad ne učiniš dovoljno.
2. Ono što ne učiniš, uvijek je važnije od onog što si učinio.

MATCHOVA MAKSIMA

Budala na visokom položaju je poput čovjeka na vrhu visoke planine; njemu se sve čini malenim, a i on se svima čini malen.

ŽELJEZNI ZAKON RASPODJELE

Oni koji imaju, dobivaju.

ZAKON H. L. MECKENA

Oni koji ne mogu - poučavaju.
Martinovo proširenje:
Oni koji ne mogu poučavati - upravljaju.

ARMIJSKI AKSIOM

Svaka naredba koja se može pogrešno shvatiti, pogrešno će se shvatiti.

JONESOV ZAKON

Čovjek koji se može smiješiti kad stvari pođu naopako, dosjetio se na koga može svaliti krivnju.

PRVI ZAKON SOCIOEKONOMIKE

U hijerarhijskom sustavu plaća za određeni posao raste u obrnutom smjeru s neugodnošću i težinom posla.

HARRISOVA JADIKOVKA

Sve dobre su već pobrali.

PUTTOV ZAKON

Tehnologijom dominiraju dvije vrste ljudi:
1. Oni koji shvaćaju čime ne upravljaju.
2. Oni koji upravljaju onim što ne shvaćaju.