PROPISI

VEDRI DUH

FROTHINGHAMOVA ZABLUDA

Vrijeme je novac.

ZAKON DUPLIKACIJE

Najbrži način da dupliraš 1000 € je da ih presaviješ na pola.

CRANEOV ZAKON

Ne postoji tako nešto kao što je besplatan ručak.

PARKINSONOV PRVI ZAKON

Posao se širi dok ne ispuni vrijeme koje je na raspolaganju za njegovo dovršenje; prividna važnost i složenost onog što treba učiniti raste upravo proporcionalno vremenu koje će se na to utrošiti.

PARKINSONOV DRUGI ZAKON

Troškovi rastu da bi se poravnali s prihodom.

PARKINSONOV ZAKON ODGODE

Odgađanje je najubitačniji oblik poricanja.

WIKEROV ZAKON

Vlada se širi dok ne pojede državni prihod, i još više.

TUCCILLEOV PRVI ZAKON ZBILJE

Industrija se uvijek ubacuje da popuni ekonomski vakuum.

WESTHEIMEROVO PRAVILO

Da bi procijenio vrijeme potrebno za izvršenje nekog zadatka: procijeni koliko bi vremena trebalo biti dovoljno, pomnoži to sa 2, a jedinicu mjere zamijeni za slijedeću višu jedinicu. Tako određujemo 2 dana za posao od jednog sata.

GRESHAMOV ZAKON

Trivijalne stvari rješavaju se smjesta; važne stvari ne riješe se nikad.

GRAYOV ZAKON PROGRAMIRANJA

Očekuje se da će se <n+1> trivijalnih zadataka izvršiti za isto vrijeme kao i <n> zadataka.

LOGGOVO POBIJANJE GRAYOVOG ZAKONA

<n+1> trivijalnih zadataka zahtijeva dvostruko više vremena od <n> trivijalnih zadataka.

PRAVILO <90-90> ZA PLANIRANJE PROJEKTA

Na prvih 90% zadatka utroši se 10% vremena, a na zadnjih 10% utroši se preostalih 90% vremena.

WEINSBERGOV PRVI ZAKON

Napredak nailazi svakog drugog petka.

NAČELO NARUČIVANJA

Sredstva neophodna za jučerašnji eksperiment ne smiju se naručiti kasnije od sutra u podne.

KEOPSOV ZAKON

Nikada se ništa ne izgradi na vrijeme niti u okviru predviđenog budžeta.

PROŠIRENI EPSTEIN-HEISENBERGOV PRINCIP

U IR (istraživanje i razvoj) orbiti samo se 2 od 3 postojeća parametra mogu odrediti istovremeno. Parametri su: zadatak, vrijeme i sredstva($).

  1. Ako je zadatak poznat, a postoji i vremensko ograničenje za dovršenje zadatka, onda se ne može znati koliko će to koštati.
  2. Ako su vrijeme i sredstva jasno određeni, onda je nemoguće znati koji će se dio IR zadatka izvoditi.
  3. Ako vam je dan jasno definiran IR cilj i određen iznos novca, proračunat kao potreban za dovršenje zadatka, ne možete predvidjeti da li i kada će cilj biti ostvaren.

Ako pak imate sreće, pa možete točno odrediti sva tri parametra, onda ono o čemu se radi nije u IR području.

PARETOV ZAKON (ZAKON 20/80)

20% mušterija čini 80% prometa.
20% dijelova čini 80% cijene, itd.

O'BRIENOVO NAČELO (TEORIJA 357,73$)

Revizori uvijek vraćaju svaki račun troškova kojem je zadnji redak djeljiv s 5 ili 10.

ISSAWIJEVO ZAPAŽANJE O POTROŠNJI PAPIRA

Svaki sustav ima svoj način utroška golemih količina papira: u socijalističkim zemljama ispunjavanjem opsežnih obrazaca u četiri primjerka, u kapitalističkim zemljama lijepljenjem golemih plakata i omatanjem svakog artikla sa četiri sloja kartona.

BROWNOV ZAKON POSLOVNOG USPJEHA

Kad naša mušterija barata papirima, to je profit. Naše bavljenje papirima je gubitak.

JOHNOV KOLATERALNI KOLATERAL

Da bi dobio kredit, moraš najprije dokazati da ti nije potreban.

ZAKON BRIŽNOSTI

Ako misliš da nikog nije briga jesi li živ, probaj preskočiti ratu kredita.

BRIENOV PRVI ZAKON

U neko doba životnog ciklusa praktično svake organizacije, njezina sposobnost da se održi unatoč sebi samoj, nestaje.

ZAKON O INSTITUCIJAMA

Raskoš prijemnog ureda u obrnutom je omjeru sa solventnošću tvrtke.

PAULGOV ZAKON

U Americi nije stvar u tome koliko nešto košta, nego koliko si kupovinom uštedio.

JUHANIJEV ZAKON

Nagodba će uvijek biti skuplja nego svaki od prijedloga koje je pomirila.