PROPISI

VEDRI DUH

ZAKONI RASPOREDA SATI

1. Ako na tečaju koji najviše želiš ima mjesta za dvadeset studenata, bit ćeš dvadeset prvi koji se prijavio.
2. Raspored sati je tako načinjen da svaki student izgubi najviše vremena između predavanja.
Pouka:
Ako si slučajno u stanju da planiraš dva predavanja zaredom, ona će se održavati u dvije međusobno najudaljenije učionice.
3. Seminar, preduvjet za željeni tečaj, održavat će se jedino u semestru poslije željenog tečaja.

ZAKONI PRIMIJENJENOG UŽASA

 1. Kad pregledavaš svoje bilješke prije ispita, najvažnije će biti nečitke.
 2. Što više učiš za ispit, manje si siguran kakve će ti odgovore tražiti.
 3. 80% završnog ispita će se zasnivati na propuštenom predavanju o knjizi koju nisi čitao.
 4. Noć uoči ispita iz srednjevjekovne povijesti, profesor biologije će zadati 200 stranica za pripremu kolokvija
  Pouka:
  Svaki profesor smatra da nemaš baš ništa drugo učiti osim njegovog predmeta.

5.  Ako ispit dozvoljava korištenje literature, zaboravit ćeš knjigu.
Posljedica:
Ako bi imao ispit kod kuće, zaboravio bi gdje stanuješ.

6.  Na kraju semestra sjetit ćeš se da si bio primljen na tečaj na koji nikad nisi otišao.

SEITSOV ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU

Posljednji ispit koji ti je uvjet za diplomiranje neće biti planiran u narednom roku.

ROMINGEROVA PRAVILA ZA STUDIRANJE

 1. Što je općenitiji naziv tečaja, manje ćeš naučiti na njemu.
 2. Što je konkretniji naziv tečaja, manje ćeš ga moći kasnije iskoristiti.

DUGGANOV ZAKON O ŠKOLSKOM ISTRAŽIVANJU

Za najpovoljnije ponuđenu stipendiju ne možeš pronaći put do ponuditelja

Pouka:
Put do najpovoljnijeg ponuditelja ukazuje se u trenutku kada najmanje ispunjavaš uvjete.

WHITTINGTONOV PRVI ZAKON KOMUNIKACIJA

Kada autor pripremi rukopis o predmetu koji ne razumije, njegov rad će razumjeti jedino čitatelji koji o predmetu znaju više od njega.

Pouka:
Tekstovi pripremljeni bez razumijevanja ne ostvaruju osnovni cilj komuniciranja - informiranje neinformiranih.

ROMINGEROVA PRAVILA ZA PREDAVAČE

 1. Ako student po drugi put pita da li ste pročitali njegovu analizu knjige, znači da nije čitao knjigu.
 2. Ako je za određeni ispit prisustvo nastavi bilo obavezno, broj odsutnih na ispitu se drastično uvećava.
 3. Ako je prisustvo bilo neobavezno, na ispitu će se pojaviti osobe koje nikad ranije niste vidjeli.

ZAKONI ŠKOLOVANJA

 1. Ako smrdi, to je kemija. Ako ne funkcionira, to je fizika. Ako je neshvatljivo, to je matematika. Ako je besmisleno, to je filozofija.
 2. Gradivo koje je zanimljivo učitelju, dosađuje učenicima.
 3. Satovi idu brže za vrijeme odmora.
 4. Bez obzira koliko učio, profesor će te pitati baš ono što ne znaš.
 5. Ako si samouvjeren nakon što si napisao ispit, to je zato što ne znaš dovoljno da bi znao bolje od toga.
 6. Oni koji ne uče povijest, ponavljat će greške. Oni koji uče, pronaći će druge načine za greške!
 7. Novi učenici dolaze iz škola u kojima se ništa ne uči.
 8. Dobri se učenici uvijek odsele.
 9. Na dan testa najmanje 15 posto učenika će biti odsutno.
 10. Nikada ne dozvoli da razrednik zna da postojiš.
 11. Ne budi prvi. Ne budi zadnji. Ne javljaj se dobrovoljno.
 12. Ako ne možeš uvjeriti profesora, zbuni ga!
 13. Ne postoji toliko jednostavan zadatak da se ne bi mogao krivo riješiti.
 14. Lakše je postavljati glupa pitanja nego ispravljati glupe odgovore.
 15. Ono što ne napraviš u domaćoj zadaći uvijek je važnije od onoga što si napravio.
 16. Ono što ti treba vjerojatno nije na šalabahteru.
 17. Dobri se učenici uvijek odsele u prve klupe, baš pred sezonu testova.
 18. Baterije džepnog kalkulatora koje su trajale cijelog semestra će podbacit će tijekom završnog ispita iz matematike.
  Nadopuna:
  Ako ste ponijeli dodatne baterije, neće biti ispravne.