PROPISI

VEDRI DUH

1

Hodeć, z rukami se ne dopušća lamatati niti sedeč z nogami klatariti i zvoniti a niti se preveč zritavati.

2

Pri stolu ni lepo s persti bubnjati, zubmi škripati i zehajuč kakti vuk zavijati a niti kak prostak s celim se telom rastezati i pri tom zadehavati i puhati kak nadušlivec.

3

Ak se hoče kašlati ili pak kehnuti, pošteno je gubec na stran obrnuti i z ropcom ga pokriti a pri tem robec ne sme bit zasran z stvrdnutim šmrkli i drugim nesnagama od prošlotednog kehanja i kašlanja.

4

Ak negdoga sili hračkati ili se seknuti, naj se zropcem pokrije i obrne na stran a hrački naj ostaneju v ropcu a ne okoli po stolu, ljudem po oblekama i goloj koži špricati. Pri seknjavanju ni treba trubiti kak osel kad je srdit.

5

Pri stolu roke, zubi i škrbe moraju biti čisti. A ak se je od jela med škrbama kaj zavleklo i ostalo - gerdo je videti će se to z nožom, vilicom ili pak noktima vun vleće i trebi. Zemi lepo drveni zubotrebec (če je zubotrebce domačin del na stol!) pokri z rokom gubec i skopaj to po skrivečki lepo pod stol po tiho i kulturno pluni.

6

Med ljudem i v društvu, nofte obrezavati ili još gorše ogrizavati - ni lepo videti. Hudo je i odurno po nosu s persti dupsti i po njemu črve iskati.

7

Če se z nekim spominaš - ni lepo pajdašu pred nosom z rokami lamatati i mahati, natreskavati ga, za opravu ga natezati, z rokami ga poguravati ili z laktom vu rebra drukati.

8

Na silu se smejuč dodvoravati se i šmajhlati nekomu, ne služi ti na čast. Isto tak smejati se tak da se ni gromovi i strele ne čujeju a i tak da zevaš kak som i sve ščrbe svima pokazivaš, ni lepo.

9

Ak pri stolu nešči spelava norije i za šalu norija i tebe dotakne, treba je z smehom sprejeti i ne kvariti veselo raspoloženje pajdašije.

10

Ak pri stolu nešči još po malo nekaj jede - ni treba spovedavati kakvi odurni vic gde je dreka ili kakve druge gnjusobe, kaj se nebi siromak onaj jedec tu zbljuval. Ni spametno ni pripovedati kakav politički vic jerbo moreš dojti v rešt.

11

Pri stolu se hlačnjak ne popravla niti kopča šlic. Isto tak nit gače na dretu (svitnjak) nebuš tu popravlal i natezal a nebuš se ni po jajcima ili riti čohal makar te fest svrbelo. Stisnul buš zube i junački to zdržal za kaznu kaj si jajca ne pereš.

 12

Pri stolu se ne loviju i trebiju buhe, vuši i drugi puzeči i grizeči gadi. A če se na nekom drugom kaj je blizu tebe nekaj takvega jako vidi - ne početi kričati, vriskati ili nekak drugače noreti, nego se tiho i po skrivečki z ancuga ili las gada zeme i med prstima zdrobi i pod stol hiti da nihče niš ne čuti nit ne vidi.

13

Ak su kuharice malo zavlekle pa se na jelo malo dužeše čeka - ni treba zubmi škripati, z očima kolutati, glasno pridihavati, spitavati : kaj bu kaj za jesti?...i davati druge znake po kojima bi se moglo videti da si lakoten gladuš.

14

Če je juha kipuča, ni treba vu nju preveč puhati kak bik kad vidi kravu pa da sve z tanjura okoli preleva - treba je pomale v žlicu pripuhavati. A onda, ni lepo vu se z žlice vleči hlapljivo kak živina i srkati da se čuje kak struganje kravskog vagira ili škripanje kotača na zdencu.

15

Ak se v tanjuru najde kakav smrad ili nekaj odurnoga, ne početi kričati i zderavati se na domačiju. To se s persti po skrivečki zvadi i pak hiti pod stol. A če si to prekesno primetil pa ti se najde v gupcu i na jeziku - gubec pokri z rokom i takaj po skrivečki obrni se na stran i malo pod stol i tam to po tiho pluni.

16

Isto tak če si bil preveč lakoten pa si v gubec del kipoču juhu ili nekaj drugo - nebuš to spošprical po stolu ili po ancugima susedov a ni dobro to plunuti ni vu svoju ruku jer kam buš posle s tim? I to treba ležerno kak da ni niš bilo, plunuti pod stol i onda se malo kakti nakašlati kaj bi se gubec čim predi ohladil.

17

Smrdeče štrunfe i obojke na nogah nebuš donesel vu fino društvo. To ti je za po doma. Za stolom ni dopuščeno pezdenje. Lepo se vdigneš i prejdeš nekam drugam v hiže i tam ga spezdiš po tiho da se pezdec ne čuje do ljudeh a nebu se ni čutil jer se bu zmešal z drugim domačim hižnim smrdočinama.

18

Ak je na stol došlo meso z koščicama, njih buš kulturno oglobal a ne po pesje shrskal. Koščice buš lepo isto tak kulturno pridržaval v levoj ruki a ne rashitaval okolo ili z njima okolo streljal. Posle bu ti neko od domačih donesel nekakvu posudu kam buš kosti del.

19

Celo vreme pri jelu, gerdo je videti i čuti ak negdo z čubami kak prasica cmokoče, ak mu se scejava po bradi i anjcugu a persti su mu masni kak da je z rokom napoja mešal. Ni treba roke brisati vu stolnjak tak da se to tam vidi.

20

Tuđu žensku pri stolu ne ščipati i pod stolom s kolenima smicati ili joj z rukom oko gač prčkati.

21

Ak su tu mužikaši, onda se bu i tancalo. Pri tancu tuđu babu nesmeš preveč stiskati tak da bi to videl njezin muža još menje da bi se videlo kak ju z nečim “tvrdim” po malo žuglaš i na greh vlečeš.

 

To su najvažnejše regule kojih se treba držati jer smo mi Hrvati kulturni evropejski narod. A ima još regula za druge kojekakve prilike. Domoljublje i kultura su na prvom mestu!