PROPISI

VEDRI DUH

Iz naputka za Kraljevsko Naše Vieće, zavedeno u kraljevinah Dalmaciji, Hervatskoj i Slavoniji - Marija Terezija po materinskoj brigi i skerbi - član 21. i 22. za korist i za dobro obćinstvo sviju:

 

N A P U T A K

za korist za dobro obćinstvo sviju

 

Svaki dan, iznim jedino danah nedjeljnih, dolazit će svikolici u jutru ob sedmoj uri marljivo u kancelariju, i tu biti do 15-te ure poslie podne. Svaki će za to vrieme a i dulje, ako iziskivala bude množina opravakah, marljivo i točno obavljati svoj posao a i ono što mu bude naloženo; te zato, a i odpravljanje da se ne smeta i ne prieči, nalaže im se:

Da ne blebetaju, u ludo se ne razgovaraju, ne mermljaju, ne inate i ne svađaju; da se ne igraju, ne pijančuju i ne goste se u kancelariji ni među sobom ni s izvanjskimi ljudi; pače da budu triezni i umiereni, da ljube mir i slogu i da u svemu vladaju se pristojno i čedno ... Izvanjskih ljudih da ne puštaju u predgradke i zatvorene prostorine kancelarije, i napokon, čast i poštenje pomenutoga vieća i kancelarije da nastoje svagda čuvati i uzderžavati neoskvernjeno.

Ako bi koi od njih imao proti drugomu pravedno potužiti se, javit će to čedno i smireno, pomoći i lieka radi, predsedniku ili namiestniku mu, a da se podnipošto ne bave parnicami i poslovi privatnih ljudi, da ih ne primaju, ne tieraju i ne vode.

Sve ovo valja za svekolike i za svakoga pojedinca u obće.