PROPISI

VEDRI DUH

Sukladno Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i uredbama institucija Europske unije kao područja isključive nadležnosti Europske unije i Direktivi 2031/115/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2031. o zajedničkim standardima i postupanjima država članica donosi se ova

 

WC DIREKTIVA

Članak 1.

Ubuduće, vrata toaleta će biti opremljena sa kompjuteriziranim sustavom za identifikaciju glasa, koji će otvoriti ista samo na zvuk glasa uposlenika. Uposlenici moraju opskrbiti upravu sa dva glasovna zapisa, jedan u normalnom tonu i drugi pod stresom/u očaju.

Članak 2.

Sljedeća pravila će se primjenjivati:

1. Prvog u mjesecu, svi uposlenici će dobiti na raspolaganje 22 WC-kredita, koji se mogu akumulirati;

2. Kada uposlenikova banka WC-kredita dosegne nulu, vrata toaleta se neće otključati na zvuk uposlenikova glasa do prvoga u sljedećem mjesecu;

3. Zatim, svi toaleti ce biti opremljeni sa tempiranim držačem WC-papira. Ukoliko je toalet zauzet duže od tri minute, oglasiti će se alarm. Trideset sekundi kasnije, WC-papir će se povući nazad u držač, voda će krenuti i vrata će se automatski otvoriti;

4. Ukoliko toalet i dalje bude zauzet, siguronosna kamera će napraviti Vašu fotografiju, te će ista biti izvješena na Oglasnoj ploči - WC prijestupnika;

5. Ukoliko je uposlenikova slika tri puta bila na Oglasnoj ploči - WC prijestupnika, isti će biti kažnjen sa tri mjeseca bez WC-kredita;

6. Uposlenik koji se bude nasmiješio pri fotografiranju, bit će obavezan proći savjetovanje kod psihologa.

7. Imajte u vidu da osiguranje na radu ne pokriva ozljede nastale pri pokušaju sprječavanja tempiranog držača WC-papira da povuče isti nazad ili pri pokušaju sprječavanja otvaranja vrata.

Članak 3.

Vjerujemo da ćete u potpunosti surađivati s nama, i predlažemo da, ukoliko imate primjedbi na gore navedenu WC-Direktivu, u većoj mjeri koristite Vaš vlastiti toalet kod kuće, gdje možete sjediti koliko god želite, dok Vam srce ne bude na mjestu.

Članak 4.

WC Direktiva stupa na snagu odmah, kako bi se osigurala što dosljednija metoda odgovornosti uposlenika tijekom radnog vremena, u tom slučaju osiguravajući efektivnije upravljanje vremenom i jednaki tretman za sve.