PROPISI

VEDRI DUH

U Europi su 40-tih godina 19. stoljeća u modi bile osebujne šaljive diplome za "papučare", koje su tiskane u češkom gradu Kromerižu i prodavane prigodom šimunskog sajma. Osim teksta, sadržavale su crtež suhonjave žene kako s visoka i s prezirom gleda svoga muža, koji do njenih nogu ponizno kleči sklopljenih ruku. Poštom su anonimno odašiljane onim supruzima, za koje se pretpostavljalo da su tako zvani pantoflheldi, skrotice (papučari).

Spomenute povelje "Društva po svem svetu slavne bratje skroticah (Simandl Brüderschaft)" udomaćile su se i u Varaždinu. Ovakve "povelje" tiskao je u Varaždinu Stjepan Platzer, a sadržavale su propise kojih se ženama pokorni muževi moraju pridržavati i redovito su dopunjavane novim dosjetkama.

 


 

 

Mi vrhovni upravitelj i ostali starešine društva po svem svetu slavne bratje skroticah (Simandl Brüderschaft) javljamo svim vjernim podanikom iskreni pozdrav !!!

 MILI VJERNI NAŠI !

Premda bi mnoga subratja zavoda tomu učestvovala, ima ih opeta dovoljan dio, kojim dužna krotkost vladanja prema ljubeznim svojim ženčicama dovoljno poznata nije; pa zato mi podbilježeni zaključismo gospodina ___________________________________ kao rečenoga društva sasvim dostojna člana o sledećih poučiti:

1. Da se nikada bez dozvole i znanja supruge od kuće udaljiti, te u slučaju kad bi mu to na sniženu molbu od nje dopušteno bilo, on povratak ustanovljen sat podnipošto prekršiti neusudi; isto tako od novcah što mu ih supruga priušti, više nego li tri krajcare sa sobom poneti, pa krčme ili pivare obilaziti, strogo zabranjuje se usuprot pako odmah kod povratka ženi svrhu prerečenih triuh krajcarah sdužan račun podneti i smernom podanostju u papuču ju poljubiti oštro nalaže se.

2. Ako bi iole muž dozvoljeni čas iznenada prekoračio, navedene novce propiti, ili što gore prokartati smion bio, tad se vrativ kući svaka buka ili drukčie nepristojna ponašanja za živu glavu neka pažljivo čuva; - već kroz kuinu tihomice proplazio premilu ženčicu klečeć za oproštenje umoliti, a kad bi ga isprosio, od nježnih njezinih ručicah tri svojske skrpušine (Nasenstüber) dragovoljnom sklonostju primiti hitro da se požuri.

3. Suprugu sa svetom dužnostju si nikad nerazjariti, isto tako svaki dan najmanje jedan sat prie nje ustati, zajutrak ili vlastoručno pripraviti, ili po drugomu kumu priugotoviti dati, neizbegiva nadležnost pripada: A kad bi se milostivoj ženičici od preostaloga joj ručka suprugu nješto ustupiti svidjelo, ovaj prepokornom odanostju zahvaliti se, njoj zatim haljinu stegnuti i zakopčati, čarapice (Strumfe) i cipelje sklono navuči za najveću si ugodnost smatrati imade.

4. Supružine haljine čistiti, svagdanji jest posao supruga, a kad bi ona iz kuće pošla, upitati ju kamo da kani muž nikad nek se neusudi. U doba pako kad premilu ženicu ugodni tkogod posjeti s kojim tajne razpravljati običaje, suprug na prvi njezin znak svom pokornostju iz sobe se odneti, te vani dotle boraviti se ima; dokle se godj premili pohodnik iz kuće neudalji.

5. Muž za da se u milosti svoje gospodje supruge što bolje učvrsti, svako jutro pred krevetom joj o stanju vremena, čuvenih najnovjih mestnih sgodah i o moždanjem nalične koje prijateljske pohode prepokorna izvešća podneti, pa kad se kasnije supruzi trg polaziti svidi, podanom sniženostju s kušićem u ruci slediti ju obavezan jest: Ako bi pako supruga gdjegod s mužem si na šetnju izvolela, što mu dakako na neizmernu radost služiti imade, - tad maramu, senku (Sonnenschirm) ili drugo šta potrebila za njom noseć tri koraka raztoja sdužno paziti, te pozdravljajućim ju umesto žene si klanjati se dužan bit će. Da u to ženine cipelje, čim se zapraše ili drukčie osmrade, svojeručno očistiti nikad nezaunudi, to već samo po sebi razumeva se.

Ima dakako još više važnih točakah, koje bi ovdje napomenuti morali, al se tvrdo nadamo, da će svaki krugu našem uvršten sučlan dužnostim svojim savjesno predusresti znati; te buduć da se svaki koj mu drago bez dovoljno stečenih zaslugah u veleslavno društvo ovo primiti nemože, nimalo ne sumnamo, da će gospodin ___________________________________ gore navedenim propisom točnostju zadovoljavati tim većma nastojati, jer će se, ako mu ponašanje našim zahtjevom odgovaralo bude, buduće godine kao ___________________________________ tomu slavnomu društvu učlaniti.


Za veću vjerodostojnost navedenih nazočnu povelju povjerenom nam pečatju potvrdujemo.

Dano u Kromerišu za Šimunova sajma godine 18__.

N.N. vrhovni upravitelj i druge sterešine gore rečenog preslavnoga družtva.

prodaja stanova pik smrtovnice avaz blumen horoskop kalkulator online knjige cvijece