PROPISI

VEDRI DUH

Nakon što je predsjednik Sabora najavio da bi zastupnici uskoro mogli dobiti etički kodeks, iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika stigao je zanimljiv 'prijedlog' pravila koja bi trebali poštovati predstavnici stranaka u Saboru. Dok se u Saboru traži suglasje stranaka o budućim pravilima ponašanja, na raspravi je i "10 zapovijedi" za koje sindikalci misle da bi ih zastupnici trebali poštovati:

1. Saborski zastupnik na posao dolazi po danu i mraku, zimi, po snijegu, kiši i žezi, osim ako se ove nepogode dogode u dane kada Sabor ne zasjeda.

2. Saborski zastupnik na posao dolazi kako bi sudjelovao u radu Sabora, ne kako bi podigao putne troškove.

3. Saborski zastupnik čita materijale o kojima Sabor raspravlja prije sjednice, a ako su mu nerazumljivi, koristi pomoć stručne službe Sabora.

4. Saborski zastupnik ne boji se prvi ući u praznu sabornicu jer zna da izreka 'proklet bio ko je prvi sio' predstavlja praznovjerje.

5. Saborski zastupnik koji u sazivu ima brata ili sestru nije oslobođen dolaska na saborsku raspravu.

6. Saborski zastupnik raspravlja o temi dnevnog reda, pri čemu svoje izlaganje ne koristi za citiranje omiljenih pjesama, pričanje viceva i upućivanje kolega zastupnika na specijalističke liječničke preglede.

7. Saborski zastupnik je svjestan da zakoni koje Sabor donosi imaju svrhu urediti i olakšati život hrvatskim građanima, a ne samo političkim strankama.

8. Saborski zastupnik o zakonima odlučuje glasovanjem i svjestan je da pri tome nije lišen poslovne sposobnosti i savjesti.

9. Saborski zastupnik smije glasovati za neki zakonski prijedlog i samo zato jer smatra kako je kvalitetan, razložan i u interesu hrvatskih građana.

10. Saborski zastupnik koji se pridržava ovoga etičkog kodeksa ne može biti pozvan na odgovornost.

Hoće li zastupnici, odnosno parlamentarne stranke prihvatiti neki od ovih prijedloga, tek treba vidjeti.

Prema: http://www.tportal.hr