PROPISI

VEDRI DUH

Bog je rekao svoje. Sad je red na matematičare (i one u epsilon okolini njih ):

1. Ja sam adicijska formula tvoja, nemaj drugih adicijskih formula uz mene

2. Ne izusti "pi" uzalud

3. Spomeni se da svetkuješ Pitagorin poučak

4. Poštuj brojnik i nazivnik da se pokrate i dobiješ cijeli broj

5. Ne kvadriraj nejednadžbu

6. Ne korjenuj negativni broj

7. Ne ukradi konstantu iz integrala

8. Ne izusti da kvadratna jednadžba nema rješenja

9. Ne poželi tuđi teorem za sebe

10. Ne poželi doktora fizike za bračnog druga.

 

Preuzeto sa: http://dragana.awardspace.com/