PRIČE

VEDRI DUH

- Halo... dobar dan, da li je to gospođica Petrović...?

- Da, jesam...

- Gospođice Petrović, ja sam vaš porezni referent, Novaković... obavještavam Vas da Porezna uprava nije prihvatila Vašu poreznu prijavu za proteklu godinu... Porezna uprava tvrdi da ste u poreznoj prijavi naveli isuviše male prihode, a plaćate i tajnika, i luksuznu kuću, i kupili ste novi Mercedes, i kupovali ste brendiranu odjeću, i zlatni nakit, i išli ste na skupa putovanja po inozemstvo, i sl...

- Oh...(!?!) i što predlažete da sad uradim...?!

- Predlažem Vam sljedeće: pošaljite nam za sada samo kopiju izvoda vaših glavnih izvora prihoda, a ja ću vidjeti što mogu dalje s tim uraditi...

- U redu, gospodine Novaković... napravit ću kopiju i poslat ću Vam je odmah...

I poslala ju je...