PRIČE

VEDRI DUH

Kako je USA država u kojoj pripadnici mnogih naroda i rasa žive zajedno u slozi, ljubavi i miru, razvila se bezazlena diskusija na temu odakle je zapravo bio Isus Krist.

Isus Krist je bio iz Kalifornije jer:
* Imao je dugu raščupanu kosu
* Šetao je svijetom bos u laganim sandalama
* Osnovao je novu religijsku sektu

Isus Krist je bio Irac jer:
* Konzumirao je alkohol (vino)
* Nikad nije imao stalni posao
* Zadnja želja u životu bila je da mu daju piti

Isus Krist je bio Portorikanac jer:
* Prijatelji su ga zvali Jesus
* Bio je u sukobu sa zakonom
* Njegova majka nije bila sigurna tko mu je otac

Isus Krist je bio Židov jer:
* Ostao je živjeti kod roditelja do 33. godine
* Vjerovao je da mu je majka djevica
* Njegova majka je vjerovala da je on Bog

Isus Krist je bio crnac jer:
* Provodio je vrijeme među ljudima na ulici
* Nitko mu nije dao stalni posao
* Sve je zvao "brate"

U međuvremenu su i Hrvati reagirali na ove priče pa se može čuti sljedeće:

Isus Krist je bio Dalmatinac jer:
* Jahao je na magarcu
* Pio je vino i jeo ribu
* Nikad nije imao neki posao, a kada bi nešto napravio, to je bilo pravo čudo

Isus Krist je bio hrvatski penzioner jer:
* Živio je siromašno i teško
* Svima je vjerovao
* U zadnjim danima života bio je izdan, prevaren i ostavljen

Unatoč brojnim dokazima pripadnosti Isusa Krista raznim narodnostima i rasama, u Bibliji postoji pisani dokaz koji jasno pokazuje da je Isus Krist mogao biti isključivo Zagorac.
Naime, Isus Krist je znao pretvoriti vodu u vino.

 

Isus je Zagorec

Isus je bil svetec i oslovljavame ga sa Gospodine. Pak se nije mogel roditi vu štale, nek pri klijeti jer su tu gospoda. Osim toga na brijegu nema štale nek su samu vu jarku.

Na brijegu su same kleti i to jedine vu Zagorju, pak ih mi podižeme Isusu v čast i den denes. Isus je napravil z vode vine, kaj je ostale još i denes vu naravi sakog muža zagorskog srca. Isus je pil vine i vodu - to ti je gemišt, a gemišt se pije same vu Zagorju i nigde drugde na svijetu.

Isusov tata je bil tišljar i zval se je Josip.A kak bi bil tišljar vu Jeruzalemu, kad tam nema niti jednog drijeva nek same pijesek, dok je prinas drijeve bukove i saki drugi Zagorec se zove Josip. Isus je liječil ljude na rijeci Tigris kaj nije točne. Potek Tigris je pun krokodilov pa bi mu sakog drugog betežnika te zvijeri i pojele. A i voda je mrzla.

Zate je on ljude liječil vu Zagorju gde je voda topla, toplice su sakih sto metri a ljudi su zdravi i den denes.

Isus se rodil vu zemlji de nije bile rata, a tam vu Izraelu ratuju još i den denes. On se je rodil vu Zagorju jer tu rata nigdar ni bile, osim kad se mi sami ne spuntame.

Iz sega toga se jasne vidi da je Isus ... čisti Zagorec!!!