PRIČE

VEDRI DUH

Dragi moj sine Štefek,

Evo bum ti ovo napisala da znaš da sam živa. Pišem ti polak, jer znam da ti ne mreš brzo čitati.

Ne buš prepoznal hižu kad dojdeš, jer smo se preselili. Adresu ti još ne mrem poslati jer su bivši stanari odnesli brojeve vu svoju novu hižu da ne buju morali svoje adrese menjati.

Nova hižica ima odličnu perilicu, ali ne radi dobro. Jučer sam stavila oprati japine dve košulje i onaj zeleni šorc, povukla lanac i robe više nikam ni!

Japa su dobili odličan novi posel. Imaju pod sebom 500 ljudi. Oni su sad grobar tu v selu. I kad to velim, da znaš da smo konačno pokopali stričeka Jožu. Vu selidbi smo ga pronašli vu ormaru kam se je bil sakril još onega Božića kad nas je pobedil na skrivača.

Danas je rodila tvoja sestra, ali kak još ne znamo jel sin ili kćer, ne mrem ti povedati dal si ujak il ujna.

Kaj ti bum još povedala? Sećaš se stričeka Blaža? Onog kaj se je navek falil da je brži od susedova bika? Je, sad znamo da ni.

Prošli tjedan se ftopil tvoj kum vu kaci s rakijom. Više njih ga je probalo spasiti, ali on se ni dal. Tri dana su vatru gasli kad smo ga kremirali.

A ujna Ruža? Njoj je prav sve suprotno neg meni. Ona kad pije kavu, ne mre spati, a ja kad spim, ne mrem piti kavu.

Nego furt sam zabrinuta za tvog peseka Bobbyja, kaj ne dela niš drugo neg ganja zaustavlene aute i tak mu je preveć dosadno.

Inače, kod nas su proizvođači konzervi promenili natpis na kutijama sardina. Sad veli "povuci za otvoriti", a ne kak je prije pisalo "otvoriti ovdje", pa smo ih uvek morali otvarati u samoposluzi i do kuće bi se sve prolilo.

Neki dan kad smo išli vu onaj Getro kaj su ga otvorili vu našeme selu, je bilo nestalo struje baš kad smo se vozili na pokretnim stepenicama. Tri sata smo čekali da se buju opet pokrenule.

A ondak je tvoj sestrić Matjaž zatvoril izvana vrata od avuta i ostavil kluče fnutri, pa smo svi kaj smo bili v avtu morali ga čekati još dve vure dok je on išel doma po rezervne kluče.

Jako nam fališ, a naročito od kak si otišel. Moraš nam pisati kak ti ide sa tvojom novom curom stranjkinjom. Ne mreš si zamisliti kak smo se svi obradovali kad si nam ono rekel da si vu krevetu sa tom Hepatitisom. Kaj je ona, iz Grčke?

Ovo ti pismo bum poslala po Matjažu, kaj sutra putuje vu Zagreb. Kaj bi ga mogel dočekati na kolodvoru? Ak buš videl strinu Maru, lepo je pozdravi a ak je ne buš videl, nemoj ju pozdraviti.

Voli te tvoja mama,

Jožica

P.S. Htela sam ti poslati sto kuna v pismu, ali sam već zalepila kuvertu.