PRIČE

VEDRI DUH


Autobus je jurio sporednom cestom: Na jednom je sjedalu sjedio mršav starac držeći hrpu svježeg cvijeća. S druge strane prolaza bila je mlada djevojka čije su se oči uvijek iznova vraćale na čovjekovo cvijeće.

Došlo je vrijeme da starac siđe. Osvrnuo se, pogledao djevojku i impulzivno joj gurnuo cvijeće u krilo.

"Vidim da voliš cvijeće", objasnio je, "i mislim da bi moja žena voljela da ga imaš. Ponio sam ga njoj, ali reći ću joj da sam ti ga dao."

Iznenađena djevojka sa zahvalnošću je prihvatila cvijeće, a zatim je gledala kako starac izlazi iz autobusa i prolazi kroz kapiju malog groblja.

Prema: Bennet Cerf, Tge Gift, Chicken Soup For The Soul